18 meter hög mast kan uppföras i Sätra

Utsikt från Sätra varv
Utsikt från Sätra varv.
Trafikverket vill uppföra en 18 meter lång radiomast ovanför båthamnen vid Sätra varv. Det rör sig om en Rakelmast, som gör det möjligt att kommunicera med polis och räddningstjänst inifrån tunnlarna som byggs i Förbifart Stockholm.

En bygglovsansökan för masten har lämnats in till stadsbyggnadskontoret.

– Det är viktigt att snabbt kunna kalla ambulans, polis eller brandkår under byggtiden, om en olycka sker, säger Ann Blixt, projektledare för Förbifart Stockholm söder.

Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation inom samhällsviktiga verksamheter.  Trafikverket vill koppla upp sig mot det systemet genom masten.

När bygget av Förbifarten är klart ska masten rivas. Då ska mobiltäckning finnas i Förbifartens tunnlar.