ANNONS

MP om #Metoo: ”Måste göra om och göra rätt”

Metoo-kampanjen har fått många att reagera.
#Metoo har fått kvinnor och män att gå ihop mot sexuella trakasserier.
Metoo-kampanjen drog igång en het debatt kring kränkande behandling mot kvinnor. Det är inte ok för någon att uppleva något sådant oavsett kön och nu gäller det att vi gör om och gör rätt. Det menar Miljöpartiet i Värmdö som vill att gymnasiet omfattas av kommunens likabehandlingsplan.
ANNONS

Under utbildningsnämndens möte förra veckan föredrogs rapporten om systematiskt kvalitetsarbete för läsåret 16/17 för politikerna i utbildningsnämnden.

Där kunde man i delen kring gymnasiet läsa under kränkande behandling att fler händelser har anmälts som kränkande till huvudmannen jämfört med föregående läsår. Detta till trots saknas det enligt rapporten en beskrivning om hur arbetet genomförs. Arbetet behöver fortsätta utvecklas på skolnivå för att säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Fler händelser har anmälts som kränkande till huvudmannen jämfört med föregående läsår

Vill inkludera gymnasiet i likabehandllingsplanen

Gustavsbergs gymnasium beskriver att de genomför minst en personalaktivitet och minst två aktiviteter för eleverna per läsår för att främja likabehandling. Värmdö gymnasium informerar och diskuterar skolans likabehandlingsplan i syfte att samtliga elever vet vart de ska vända sig om de upplever sig utsatta för kränkande handling.

Från Värmdö kommuns sida ställs krav på samtliga skolnivåer utom gymnasiet att skolorna ska arbeta enligt kommunens likabehandlingsplan.

Vi i Miljöpartiet i Värmdö ställer oss frågande till varför man inte inkluderar gymnasiet i denna plan. Man kan se att det är stor skillnad på antalet anmälda kränkningar i grundskola och gymnasieskola. Hur kommer det sig att kränkningar upphör när våra ungdomar börjar gymnasiet? Kan det vara så att kommunens krav på återkoppling gör att statistiken blir missvisande?

”Gymnasieskolorna ska ha samma riktlinjer”

Miljöpartiet i Värmdö vill att denna fråga lyfts och att även gymnasieskolorna som kommunen är huvudman för arbetar enligt samma riktlinjer som den övriga skolverksamheten..

Siv Strömbäck, (MP), ledamot i utbildningsnämnden

ANNONS
ANNONS