Metroställen kan ersättas – med sopkärl

Tidningen Metro delas inte ut i dag.
Tidningsställens tid är över, åtminstone för tidningen Metro vars ställ kan ersättas av källsorteringskärl.
Tidningsställens tid är över, åtminstone för tidningen Metro vars ställ i kollektivtrafiken håller på att tas bort.
Istället för ställ kan kärl för källsortering placeras ut.

Bortforslingen av Metros tidningsställ har börjat, konstaterar Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektitvtrafiksråd, i ett pressmeddelande. Tomas Eriksson vill nu ersätta ställen med källsorteringskärl.

– När Metroställen försvinner skapas utrymme för källsortering. Exakt var blir upp till förvaltningen att avgöra, säger Tomas Eriksson i pressmeddelandet.

Källsortering på tuben

SL har testat källsortering på några tunnelbanestationer och i den blågröna budgeten slås fast att källsortering ska vara möjligt på upp till fem av de mest trafikerade tunnelbanestationerna.

– Vi blir alltmer vana att återvinna, inte bara hemma. Många köpcentrum ger möjligheten att källsortera och så vill vi att det blir även i kollektivtrafiken, säger Tomas Eriksson.