Målet är 1000 nya jobb – Michael Treschow satsar på Botkyrka

Michael Treschow
Michael Treschow till höger i samtal med kommunens näringslivschef och företagare i Botkyrka på en av inspirationsdagarna som arrangeras.
Framgångsrika företagare och Botkyrka kommun ska skapa tillväxt och 1 000 nya jobb på fem år.
Projektet har nu varit igång i ett år.
– Det här handlar om mer än att göra investeringar, säger näringslivstoppen Michael Treschow.

Tillväxt Botkyrka AB har haft en betydande roll i skapandet cirka 100 nya jobb. Det menar vd Kevin Ryan när det gått ett år sedan bolaget startade.

– Vi har hjälpt till med rekryteringsstöd eller affärsutveckling så att företagen växt och sedan anställt, säger Kevin Ryan.

Tillväxt i småföretagen

Botkyrka kommun fattade i början av 2018 beslut om att satsa på bolaget Tillväxt Botkyrka tillsammans med aktörer från det privata näringslivet. Målet på fem års sikt är att bolaget ska vara med i skapandet av 1 000 nya jobb. Satsningen sker främst på företag i Botkyrka som i dag har mellan fem och 50 anställda. I småföretagen under 50 anställda skapas fyra av fem jobb i Sverige enligt Tillväxt Botkyrka.

Solcellspaneler

Ett av företagen som finns i nätverket är nystartade Tullingeföretaget Soltema och taksäkerhet AB börjat montera solcellspaneler på tak under våren. Det nya företaget är sprunget ur takfirman Fogtema och Tätskikt AB.

Tomaz Stange Sjutti och Cathrine Lindell från Soltema.

Tomaz Stange Sjutti och Cathrine Lindell från Soltema och Taksäkerhet i Mälardalen AB på en inspirationsdag i regi av Tillväxt Botkyrka.

– Folk ringde och frågade om vi även monterade solcellspaneler. Så idén till Soltema hade vi själva. Men vi har fått tips, råd och massa energi från Tillväxt Botkyrka och Bengt Walderman. Vårt mål är att anställa 3-4 personer, berättar Cathrine Lindell vid Fogtema och Tätskikt AB.

Investerare finns med

Tillväxt Botkyrka ska hjälpa företag i Botkyrka med affärsutveckling, rekryteringar, nätverkande och bidrar med gratis rådgivning till företag. Med i företaget finns även investerare.

Michael Treschow: ”Bidra”

I styrelsen för Tillväxt Botkyrka sitter bland andra Michael Treschow som haft toppbefattningar i både Ericsson, Atlas Copco och Electrolux.

– Ingången i det hela är att vara med och bidra. Men sedan när vi gör investeringar så ska ju de vara på marknadsmässiga villkor.

Många pärlor börjar i det lilla. Det här handlar inte om att ni vill vara först med att upptäcka ”ett nytt Spotify”?

– Det är inte det primära här, men det är ju kul om ett antal företag utvecklas och lyckas.

Han fortsätter:

– Jag får massa energi. Det är kul att träffa engagerade människor och se hur de jobbar för att lyckas.

Fakta

Kommunen betalar efter prestation

  • Botkyrka kommun satsar som mest 5 miljoner kronor i Tillväxt Botkyrka per år.
  • Ersättningen består av en fast del och en rörlig del.
  • Den rörliga delen av ersättningen är prestationsbaserad och beror på hur många jobb som Tillväxt Botkyrka är med och skapar.
  • Näringslivet å sin sida hade tills februari 2019 lagt in 1 miljon kronor i satsningen bidragit med tjänster motsvarande 600 000 kronor.