Brandförsvaret får bakläxa

Sundbyberg/Solna I mars skadades två rökdykare från Sundbyberg-Solnas brandförsvar då ett innertak rasade över brandmännen vid ett släckningsarbete.

Brandmännen klarade sig bra, men nu kräver Arbetsmiljöverket åtgärder.

Bland annat måste rökdykarlamporna bytas ut och rökdykarutbildningen förbättras. Detta har konstaterats efter en inspektion