Migrationsverket kallar till allmänt möte om boendet

Nyligen meddelades att Täby park hotell görs om till ankomstboende för uppåt 550 flyktningar.

Ikväll hålls informationsmöte i aulan på hotellet.

Igår offentliggjordes att Migrationsverket har tecknat avtal om att öppna ett så kallat ankomstboende på Täby park hotell. Inledningsvis kan ungefär 100 personer få bo på anläggningen men på sikt finns plats för uppåt 550 asylsökande.

För att informera om det nya boendet hålls ikväll ett öppet möte. Allmänheten är välkommen till hotellets aula kl 19.

– Vi försöker alltid ha informationsträffar med allmänheten inför öppnanden av den här typen av boende, säger Linus Lindqvist, informatör på Migrationsverket.

Tanken är att Täbyborna ska kunna ställa frågor om verksamheten. Representanter från kommunen, Migrationsverket och fastighetsägaren kommer att finnas på plats.

Täby

Fakta