Mikael blev av med nästan allt stöd

Mikael Tjulander blev av med allt stöd.
Mikael Tjulanders besvär lindras i värmen. Bilden togs i somras, och just nu befinner han sig på Teneriffa.
Cirka 250 personer omfattas av de nya, hårdare LSS-reglerna som Värmdö kommun införde vid årsskiftet. En av dem är Mikael Tjulander. Nu står han nästan helt utan stöd.

– Jag är så besviken, ­säger han.

37-åriga Mikael Tjulander från Runmarö föddes med Downs syndrom. Han har inlärningssvårigheter, svårt att tala och lokalisera sig och behöver mycket hjälp i vardagen. Dessutom har han problem med sina leder.

På grund av sina besvär har Mikael de senaste 20 åren åkt till Teneriffa på vintern. I värmen mår han, enligt läkare och psykologer, bättre både psykiskt och fysiskt.

– Han rör på sig mer, går ner i vikt och mår bättre. Mikael drabbas lätt av depressioner, säger Gun Tjulander, Mikaels mamma.

Kommunen har tidigare beviljat Mikael rätt till bland annat ledsagning och boendestöd, även på Teneriffa.

Men inte längre.

I oktober förra året sades han upp från sin plats i trädgårdsgruppen, en dagcenterverksamhet på Gustavsgården. Samtidigt tog kommunen bort hans boendestöd, och ledsagartimmarna drogs ner från 26 per månad till noll. Allt med hänvisning till att han är bortrest några månader per år .

Det är inte första gången kommunen gör något liknande. Mitt i berättade nyligen om rullstolsburne Casper Hafvström vars ledsagningstimmar drogs ner. Många reagerade på artikeln. Förvaltningsrätten gick kort därefter på Casper Hafvströms linje.

Även Mikael Tjulander och hans mamma Gun Tjulander har överklagat beslutet. Ärendet är uppe i kammarrätten, som har beviljat boendestöd till i slutet av april. Sedan är läget oklart.

Inför årsskiftet infördes nya riktlinjer gällande handläggning av SOL och LSS-insatser. Detta innebär bland annat att det är svårare att ansöka om exempelvis ledsagning och boendestöd. Cirka 250 personer omfattas idag av LSS i Värmdö. Alla riskerar att drabbas.

Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande säger att kommunen endast följer lagstiftningen.

– Vi är till för våra kommuninvånare, det är min utgångspunkt. Om man anser att man inte får det stöd som man anser sig ha rätt till eller önskar så har man möjlighet att överklaga, säger hon.

Mikael Lindström (S), oppositionsråd och andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden är kritisk till att det ligger på enskilda personer att överklaga.

– Det här handlar om de allra svagaste i samhället, som har rätt till bistånd. Endast de som kan och orkar överklagar. Att de ska tvingas göra det är en medveten strategi från kommunens sida att trötta ut folk, och det är ett rättsvidrigt och cyniskt förfarande, säger han.

Gun Tjulander är orolig.

– Det är hemskt och jag vet inte hur vi ska orka, Mikaels pappa och jag. Vi börjar ju bli till åren .

Hur mår Mikael av det här?

– Han börjar bli väldigt deppig. Han vet inte hur det blir när han kommer hem när hans sociala sammanhang är borta.

Fakta

Kommunen uppmanar att överklaga

Underskottet i vård- och omsorgsnämnden väntas bli mer än 35 miljoner.

På grund av underskottet infördes inför årsskiftet nya riktlinjer gällande handläggning av socialtjänstens insatser.

Detta innebär bland annat att det sedan dess är svårare att få bifall för till exempel ledsagning och boendestöd.

Nu uppmanar Värmdö kommun personer som fått neddraget stöd att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Sedan årsskiftet har sex överklaganden inkommit till förvaltningsrätten.

Totalt har 26 överklaganden inkommit sedan januari 2015.

Av dem är 20 mål fortfarande inte avslutade.

Källa: Värmdö kommun, Förvaltningsrätten.