108

viltolyckor har anmälts hittills i år i Upplands-Bro kommun. Av dessa olyckor har rådjur varit inblandade vid 91 av olyckstillfällena.