Militärövning med 17 länder till Utö

HMS Helsingborg ska inte delta i Baltops övning i juni, men ett annat, liknande fartyg deltar.
HMS Helsingborg ska inte delta i Baltops övning i juni, men ett annat, liknande fartyg deltar.
Utö spelar en viktig roll när Försvaret i samarbete med 16 andra länder i juni ska öva i Östersjön.

Baltops, som övningen heter, kommer att befinna sig i Stockholms södra skärgård 9–13 juni.

Att Sverige deltar i Baltops övningar är inget nytt, men det är första gången som övningarna sker så här långt norrut i Östersjön. I övningen i juni deltar över 6 000 personer från 17 olika länder. Starten är i Finska viken och sedan jobbar militärerna sig under 15 dagar söderut för att avsluta i Tyskland.

Övningarna på Utö och södra skärgården ska ske mellan den 9 och 13 juni.

– Det mesta kommer man inte se, de större fartygen ligger längre ut till havs. Men flygen kommer man märka av för de hörs ju. Även de mindre fartyg som man använder när man över landstigning kommer att synas, säger Michaela Linge, informatör på Sjöstridsskolan.

Kritiken mot militära jätteövningar av det här slaget är att de stör djurlivet när det är som känsligast. Till exempel lägger många fågelarter ägg vid just den tiden. Michaela Linge sticker inte under stol med att övningen påverkar, men säger att man alltid tar hänsyn till miljö och natur i förberedelserna för att få till en så bra kompromiss som möjligt.

– Vårt uppdrag är att värna vårt lands intressen och frihet och för att göra det behöver vi bland annat öva internationellt samarbete under vissa former. Till exempel beter sig våra system vid undervattensspaning olika i olika temperaturer och det är en av anledningarna till att vi är ute under den här perioden. Vi ska göra en liknande övning i november, säger hon.

Sommarens Baltops är den 44:e i ordningen och den 25:e för Sveriges del. Sverige deltar med en korvett, en amfibiebataljon med stridsbåtar, samt sex stridsflyg.