Miljardfördyring av Roslagsbanans upprustning

Upprustningen av Roslagsbanan blir dyr.
Upprustningen av Roslagsbanan blir dyr.
Roslagsbanans upprustning blir 1,5 miljarder dyrare än beräknat. Fördyringen kan kullkasta planerna på en förlängning till city, hävdar S i landstinget.

Enligt landstinget blir etapp två av Roslagsbanans utbyggnad nästan 1,5 miljarder dyrare än beräknat. Total nota blir då 9,6 miljarder för bland annat dubbelspår och nya fordon. Nu vill landstingsoppositionen frysa projektet.

– Man bör göra halt och utreda om det är rätt investerade pengar, säger Erika Ullberg (S).

Stoppas etapp två riskerar det även att grusa planerna på att dra tåget in till city. När statliga Sverigeförhandlingen sa ja till förlängningen var det nämligen en förutsättning att etapp två blir av, menar Erika Ullberg, som hellre vill se en satsning på tunnelbanan.

Suss Forssman Thullberg, kommunikationschef på landstinget, tror dock att etapp två genomförs.

– Det är min bedömning. Antingen genom att det skjuts till mer pengar direkt eller att man gör tillskottet utspritt över flera år.

Moderaterna i landstinget uppger att de är fortsatt positiva till att slutföra etapp två.