ANNONS

Miljardrenoveringar väntar – de kämpar för att kunna bo kvar

Protester Signalistens renoveringar
Bergshamragruppen genomför just nu protester utanför stadshusets entré.
Motståndet mot kommunala bostadsbolaget Signalistens omfattande renoveringar växer. Varje måndag samlas en protestgrupp utanför stadshusets entré i Solna. De kämpar för att kunna bo kvar i sina lägenheter.
ANNONS

Varje måndag de senaste veckorna har de som gått in och ut i stadshuset i Solna mötts av gruppen med protesterande hyresgäster. Det är medlemmar i ”Bergshamragruppen för sansade renoveringar” som gör namninsamlingar och försöker att få ut sitt budskap till politiker och allmänheten. De protesterar mot det kommunala bostadsbolaget Signalistens renoveringar, som kommer att leda till omfattande hyreshöjningar och evakueringar.

– Vi står här för att förhindra att renoveringarna genomförs på det sätt som planeras, vi är en kamporganisation, säger Bergshamrabon Lars-Erik Hallgren när Mitt i besöker demonstrationen en måndagskväll.

Signalisten, protester, Solna, Bergshamra

Enligt Signalisten är Bergshamra är ett av de områden i Solna som har mest akuta behov av renoveringar. För Lars-Erik Hallgren,79, innebär projektet att han tvingas att flytta eftersom han inte har råd med högre hyra.

1700 hyresrätter renoveras – hyran kan höjas 60 %

 

Signalisten, protester, Solna, Bergshamra

Lena Saenz, 75, har hyrt av det kommunala bostadsbolaget sedan mitten av 1970-talet – nu kommer hon att tvingas flytta.

Som Mitt i tidigare har rapporterat har boende i 1 700 av Signalistens lägenheter rejäla ombyggnationer att vänta. Kommande tio år satsar bolaget cirka 2,5 miljarder på renoveringarna. Flera hus i Ritorp är färdigrenoverade och fler renoveras i nuläget. Nu väntar renoveringar även i bland annat Bergshamra och Bagartorp, vilket ser ut att innebära 60 procents högre hyror för många av de boende. Förslagen till ny hyra kommer att förhandlas med Hyresgästföreningen och i Signalistens förslag skulle hyrorna stegras under flera år. I Bergshamra är det 304 lägenheter på Björnstigen och Rådjursstigen byggda på 60-talet som ska renoveras. Utöver nya avlopp, värme- och elsystem får lägenheterna nya kök, nytt golv, ommålade väggar och nya badrum.

ANNONS

Jag kommer inte att ha råd att bo kvar och har redan börjat titta på alternativ

Lars-Erik Hallgren

För Lars-Erik Hallgren innebär upprustningen en uppskattad hyreshöjning från drygt 7 000 kronor till knappt 12 000 kronor för trerummaren på Björnstigen.

– Jag blir tvingad att flytta, jag kommer inte att ha råd att bo kvar och har redan börjat titta på alternativ, säger Lars-Erik Hallgren.

Bredvid honom utanför stadshuset står Lena Saenz och håller upp ett plakat. Hon har i dag en hyra på 6 100 kronor för hennes lägenhet på 71 kvadratmeter. Efter renoveringarna väntas hyran klättra upp nära 10 000.

– Det går inte, det blir för dyrt, säger Lena Saenz.

Miljardinvesteringar krävs när miljonprogrammen ska rustas

Enligt Bergshamragruppen är det fråga om så kallad renovräkning, ett begrepp som innebär att hyresgäster tvingas flytta på grund av höjda hyror efter renovering. Fenomenet finns i städer i hela Europa. För att hyresgäster inte ska tvingas flytta kräver Bergshamragruppen vad man kallar varsam renovering med begränsad hyreshöjning. Man föreslår också att det ska finnas olika nivåer i renoveringarna som hyresgästerna ska kunna välja mellan och att hyresgäster inte ska behöva evakueras.

”Min lägenhet är i topptrim”

– Att alla lägenheter ska renoveras på samma sätt och det är väldigt upprörande. Det är helt fel, säger Lena Saenz.

– Ingen motsätter sig att det behövs renoveringar, men vi måste ta hänsyn till hur det ser ut i varje lägenhet. Min lägenhet är i topptrim, då är det onödigt att riva ut köket, säger Yvonne Lavesson.

Protesterna utanför stadshuset kommer att fortsätta varje måndagskväll fram till den 16 december.

– Vi ger inte upp, säger Lars-Erik Hallgren.

Fakta

Prövning i hyresnämnden

  • I Bergshamra avslutas en pågående dialog mellan Signalisten och hyresgästerna på fredag den 22 november. Nästa steg är att Signalisten skickar ut godkännandehandlingar, vilket är planerat att göras under början av 2020. Om samtliga hyresgäster inte ger sitt godkännande väntar prövning i hyresnämnden, och först efter den prövningen kan byggarbetet dra i gång.
  • Det är stammarna, alltså vattenrör och el, som ska bytas ut. Dessutom väntar bland annat golvbyten och ombyggnation av kök och badrum. Medan renoveringen pågår kommer hyresgästerna att evakueras under ungefär ett års tid.
  • I Gunnarbo i Bagartorp är planerna ett steg längre fram än i Bergshamra. Här är det 44 lägenheter som ska renoveras. Efter dialog och godkännandeprocess har 59 procent av hyresgästerna sagt ja till de planerade renoveringarna, enligt Signalisten, som nu har vänt sig till hyresnämnden för att försöka få igenom renoveringarna enligt förslag. De hyresgäster som inte har godkänt, eller inte svarat alls, kommer att bli kontaktade av hyresnämnden, meddelar Signalisten på sin hemsida.