Miljardsatsning på cyklister

Här vid Slussen är pumpen ofta trasig. Med stadens satsningar på cyklister kommer fler pumpar runt om i stan.
Här vid Slussen är pumpen ofta trasig. Med stadens satsningar på cyklister kommer fler pumpar runt om i stan.
Ett mer levande city, fler bostäder, cykelsatsningar och tillfälliga gågator under sommaren.

Det är några av nyheterna i stadens budget för nästa år, som också innebär en skattesänkning med 15 öre.

Räknat på medellönen för tjänstemän om 32 600 kronor kommer den genomsnittliga invåmaren därför att betala en knapp femtiolapp mindre nästa år.

Redan innan den tjocka budgetluntan var uppe för debatt i förra veckan hade en hel del av den borgerliga majoritetens satsningar läckt ut. Till dem hör den så kallade cykelmiljarden, alltså att staden fram till 2018 lägger en miljard på åtgärder för att underlätta för cyklister.

Dit hör att binda ihop cykellederna inom staden till ett nät, liksom att länka ihop det med grannkommunerna.

En jourstyrka ska rycka ut för att ta bort hinder i cykelbanorna, en ny jätteparkering för cyklar byggs vid Centralen och krav kommer på att planera in cykelparkeringar vid nybyggen på samma sätt som man i dag gör med bilparkeringar.

I budgeten framgår även att det fram till 2030 ska byggas 100 000 nya bostäder – och majoriteten tycks ha tagit till sig av kritiken om att nybyggena alldeles för ofta ser ut som vita skokartonger på högkant.

Vikten av variation betonas, liksom behovet av yteffektiva och billiga bostäder. Kanske eftersom nyproducerade lägenheter trots bostadsbristen visat sig svåra att sälja eller hyra ut om de är för dyra, med Norra Djurgårdsstaden som senaste exempel.

Höstens katastrofala brist på studentrum ska dessutom hjälpas upp med provisoriska bostäder som ska vara klara till terminsstarten 2013.

För innerstadsborna finns en rad nyheter, även om alla inte är så konkreta. Uppgiften att gjuta liv i det city som fortfarande ter sig kallt och ogästvänligt efter mörkrets inbrott är ju inte så lätt att lösa.

De vackra gamla husen som revs i Klara är för evigt borta och i stället har vi blåsiga stråk som Klarabergsgatan och det ödsliga Brunkebergstorg.

Detta torg, som en gång var ett av stans vackraste, vill man nu försöka piffa upp med ”uteserveringar och kulturaktiviteter”.

För att stadskärnan ska vara levande dygnet runt vill man omvandla kontorshus till bostäder eller hotell. Till sommaren ska en större central gata på försök fredas från bilar och bli en så kallad Open street under sommarhelgerna. Förhoppningen är att den då blir en ”levande mötesplats”.

Och för att staden ska bli vackrare ska feriejobbarna, som blir fler både 2013 och 2014, få bidra till att snygga upp skolgårdar, lekplatser, parker, badplatser och andra offentliga platser.

Det satsas också på belysning av broar, torg och fastigheter. Syftet är bland annat att stimulera vinterturismen.

Staden lägger fram till 2018 en miljard på åtgärder för att underlätta för cyklister.

Fakta

Här är oppositionspartiernas förslag

Vänsterpartiet:

Vill höja skatten med 45 öre.

Vill satsa en miljard var på bostad, jämställdhet och klimat.

Vill ge 200 miljoner till renovering av miljonprogrammen.

Miljöpartiet:

Vill höja skatten med 10 öre.

1 miljard till satsningar på solenergi på stadens tak.

25 miljoner kronor till säkra vägar vid skolor.

Vill stänga Bromma flygplats och bygga 50 000 bostäder där.

Socialdemokraterna:

Oförändrad skattesats.

400 miljoner kronor till ett nytt jobbpaket.

Komuvuxsatsning på 25 miljoner kronor.

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever.