Miljardsatsning på familjeparken

Katarina Berggren (S), och John John Lindgren på vägen i Hågelby där de hoppas att en småstadsgata ska stå klar 2017. Till vattenland och sagopark kommer det att vara inträde. Småstaden, strandparken vid Aspen (klar 2014/15), gamla Hågelbyhusen och boendeområdet blir däremot gratis.
Katarina Berggren (S), och John John Lindgren på vägen i Hågelby där de hoppas att en småstadsgata ska stå klar 2017. Till vattenland och sagopark kommer det att vara inträde. Småstaden, strandparken vid Aspen (klar 2014/15), gamla Hågelbyhusen och boendeområdet blir däremot gratis.
Botkyrka kommun ­skyltar med 1 000 jobb i familjeparken. Men några garantier för antalet jobb eller hur många som tillfaller Botkyrkabor finns inte.

– Siffrorna är förhoppningar, säger Dan Gahnström (MP).

I måndags förra veckan sa kommunstyrelsen med bred majoritet ja till avtalen kring familjeparken i Hågelby. Ett av de största skälen är jobben som skapas då förra Gröna Lund-ägaren Familjen Lindgren AB miljardsatsar med ett norskt bolag i ryggen.

– Allt som allt handlar det om 1,5 till 2 miljarder kronor, säger vd John John Lindgren.

Kommunen räknar med cirka 200 heltids- och 800 deltidsjobb på sikt. Det bygger på att parken lockar över en miljon besökare per år. Men Dan Gahnström, Miljöpartiets gruppledare, är kritisk till beräkningarna.

– Visserligen kommer säkert en del Botkyrkabor att få jobb. Men ­ i vissa upphandlingar kräver kommunen att exempelvis arbets­lösa ungdomar ska få jobb. Något sådant finns inte i avtalen, säger han.

Förra veckan träffade Lokaltidningen Mitt i kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) och John John Lindgren vid Hågelby.

Vad finns det för garantier för att jobben går till Botkyrkabor?

– Jag ser framför mig jobb till så många Botkyrkabor som möjligt. För oss är det positivt att ha anställda som bor i närheten. Och vi slipper problemet med pendling som ställer till det för oss som ­arbetsgivare, säger John John Lindgren.

Till de 150–200 heltidsjobben kommer det bland annat att behövas experter inom vissa områden.

– Där finns det säkerligen personer i Botkyrka med den expertisen men som redan har jobb, ­säger han.

Katarina Berggren säger att hon känner sig trygg i att många Botkyrkabor får jobb. Och John John Lindgren att han besökt turist- och restauranglinjer i kommunen.

– Det här kommer att ge jobb, inte minst till ungdomar, säger ­Katarina Berggren.

En värderingsfirma kommunen anlitat har beräknat att marken är värd 75–200 kronor per kvadratmeter (då definieras marken som åkermark som omvandlas till camping/stugby). Efter förhandlingar har kommunen och bolaget kommit överens om priset 75 kronor. Familjen Lindgren får då arrendera 165 000 kvadratmeter mark för 540 000 kronor om året. Kritiker hävdar att det är alldeles för billigt.

– Man borde åtminstone lägga sig i mitten med tanke på läget, säger Dan Gahnström.

Han är kritisk till hur kommunen förhandlat fram kostnader för vägar inne på området och en trafikljuskorsning. Han pekar också på att bolaget inte kommer att bidra med några pengar till Hågel­byleden. Enligt beräkningarna kommer antalet bilar per dygn att öka från 1 000 till 2 200.

– De har satt maxbelopp för sina åtaganden. Ökar kostnaderna får kommunen ta allt. Och bakom står ett norskt bolag med miljardomsättning.

Förhandlingarna med Familjen Lindgren har pågått i fem år. ­Enligt kalkylen kommer det att krävas 16 miljoner kronor från skattebetalarna när bolaget betalt sina avgifter och ersättningar.

Katarina Berggren försvarar avtalen. Hon pekar på jobb, skatteintäkter och fler besökare till Botkyrka.

– Vi har gjort allt enligt konstens alla regler och gör en stor samhällsekonomisk vinst, säger hon.

Vi kontaktade en annan värderingsfirma för att höra deras åsikt.

– I ett värderingsintervall hade jag nog lagt mig på mittvärdet. Men sett till att parken ska generera jobb så tror jag att kommunen gör en bra affär även om de ger ­rabatt på några hundra tusen ­kronor per år, säger Petter Jonsson, fastighetsvärderare på Densia.

Fakta

Viktiga årtal

2014: 230 stugor och 210 campingplatser beräknas stå klara. Då ska också också pool, trafik­bilbana och äventyrsgolf öppna.

2017: Småstadsmiljö med butiker.

2019: Vattenland inom- och utomhus. Första delen öppnar.

2023: Sagopark – med teman från sagor invigs.

Källa: Botkyrka kommun