ANNONS

Miljardtunnel genom Österåker

Käppalaförbundets tunnlar är så stora att man kan köra i dem med små fordon eller båtar.
Käppalaförbundets tunnlar är så stora att man kan köra i dem med små fordon eller båtar.
Här i Svinninge ska sjöledningen ansluta till en tunnel, berättar Magnus Olsson.
Här i Svinninge ska sjöledningen ansluta till en tunnel, berättar Magnus Olsson.
Svart streckad linje: planerad tunnel. Röda streckade linjer: planerade sjöledningar.
Svart streckad linje: planerad tunnel. Röda streckade linjer: planerade sjöledningar.
Pumpstationen i Edsberg ger en uppfattning om hur den nya tunneln kommer att se ut.
Pumpstationen i Edsberg ger en uppfattning om hur den nya tunneln kommer att se ut.
Barkbäddar används för att rena luften från avloppet så att alla odörer försvinner.
Barkbäddar används för att rena luften från avloppet så att alla odörer försvinner.
Nästa år kan bygget av en jättelik underjordisk avloppstunnel genom Österåker starta. Syftet är att ansluta Vaxholm och Österåker till Käppala reningsverk på Lidingö. Bygget betalar du, som vattenkonsument.
ANNONS

Redan innan byggstart ser notan för den planerade avloppstunneln från Österåker till Käppala reningsverk på Lidingö ut att bli över 1,1 miljard kronor.

Det är 273 miljoner mer än parterna Roslagsvatten och Käppalaförbundet tänkte sig för mindre än två år sedan, och summan kan stiga ytterligare. Det framgår av uppgifter från Roslagsvatten som Mitt i tagit del av.

Anledningen till kostnadsökningen är att man nu tagit fram en så kallad systemhandling som grundligare beskriver hur och var tunneln ska byggas. Men ännu saknas alla uppgifter så att man vet vad slutnotan blir.

När Mitt i söker Roslagsvattens vd Mikael Algvere vill han inte svara på frågor med hänvisning till att han ska till USA på tjänsteresa. I stället hänvisar han till sin ”högra hand”, Tomas Adolphson, bolagets tidigare vice vd och numera inhyrd projektledare på Roslagsvatten.

Kan kostnaden för tunneln öka ytterligare?

– Det finns inget som är uteslutet i byggvärlden. Vi har inte gjort fältundersökningar överallt. Det kan ju komma överraskningar när man börjar bygga. Det vet man ju historiskt, från andra byggprojekt, säger Tomas Adolphson.

Käppalaförbundet består av elva kommuner och driver bland annat det stora reningsverket Käppala. Idén att Österåker och Vaxholm också ska gå med i förbundet och anslutas till reningsverket har funnits under flera år. Skälet är att både Margretelunds reningsverk i Österåker och Blynäs i Vaxholm pekats ut som föråldrade. Enligt Roslagsvatten har reningsverken för låg kapacitet och det kostar för mycket att bygga ut dem för att klara framtiden.

Men att ansluta till Käppala kostar också. Kostnaden för anslutningen, som är tänkt att bestå av både sjöledningar och en lång bergtunnel, var 2015 satt till 860 miljoner kronor. Den summan har alltså ökat med tiden, och är nu uppe i 1 133 000 000 kronor, en ökning med mer än 30 procent.

Hur stor andel Österåker och Vaxholm ska betala av detta är inte klart.

ANNONS

– Det håller vi på att diskutera. Kanske en dryg tredjedel för båda kommunerna tillsammans, säger Tomas Adolphson.

Har Roslagsvatten något tak för vad man är beredd att betala?

– Nej, det blir en jämförelse mot vad det kostar att bygga lokala verk på de tomter vi har, säger Tomas Adolphson.

Hur kommer konsumenternas avgifter att påverkas?

– Det håller vi på att titta på, men de kommer att stiga ordentligt naturligtvis. Men det blir mindre än om vi skulle bygga ut lokalt.

– Vi kan vara trygga med att vi får ett bättre alternativt ekonomiskt, och med bättre reningsresultat.

Totalt handlar det om mer än 15 kilometer tunnel som ska sprängas och borras tiotals meter under bergytan, från Svinninge till Karby i Täby. Dessutom ska två sjöledningar dras – en från Blynäs och en från Margretelund och de två reningsverken ska göras om till pumpstationer.

I Karby i Täby ska tunneln från Svinninge, som blir så stor att den blir farbar med en småbåt, ansluta till en befintlig bergtunnel (byggd på 1950-60-talet) som går hela vägen till reningsverket på Lidingö.

För Käppalaförbundets del är vinsten med tunneln i Österåker att man lättare kan bygga ut avloppskapaciteten för Vallentuna som redan är medlem i förbundet. Dessutom växer förbundet när Vaxholm och Österåker blir medlemmar, vilket är tänkt att ske i höst.
Byggstart för tunneln beräknas bli i slutet av 2018 eller början av 2019.

 

LÄS MER:

Douglas säger nej till tunneln

 

Fakta

Anslutningen till Käppalaverket

  • Reningsverken Margretelund i Österåker och Blynäs i Vaxholm ersätts med pumpstationer.
  • Från respektive pumpstationer ska sjöledningar dras till Svinninge.
  • Sjöledningen från Blynäs blir ca 6,3 km lång.
  • Sjöledningen från Margretelund blir ca 3,1 km lång.
  • I Svinninge ska avloppsvattnet ledas vidare in i bergtunnel som ska byggas.
  • Bergtunneln ska bli 15,5 km lång och gå till Karby i Täby där den ansluts till en redan befintlig bergtunnel till Käppalaverket på Lidingö.
  • Av bergtunneln går cirka 4 km under mark som ägs av familjen Douglas.
Källa: Käppalaförbundet