Ett år efter valet: Miljöarbetet i Vallentuna går långsamt

Det har hittills kommit upp åtta laddstolpar i kommunen.
Det har hittills kommit upp åtta laddstolpar i kommunen.
Laddstolpar, fossilfria kommunala bilar och ny miljö- och klimatplan.
Ett år efter valet har några av alliansens vallöften om miljön börjat infrias.
Men det är i liten skala och MP:s gruppledare Nicklas Steorn saknar helhetsgreppet.

När vi för ett år sedan bad politikerna berätta om sina vallöften var alliansen ganska enig om miljön. M ville klimatanpassa nybyggnation, ordna fler laddstolpar, verka för hållbart resande, se över sollcellssatsningar, skaffa fossilfria kommunala fordon i och satsa på cykelvägar. C ville även ha mer lokalproducerat i kommunens kök. L använda avfallstaxan för att öka matavfallsinsamlingen och KD ta hänsyn till känsliga biotoper i översiktsplanen.

Så hur långt har de kommit sedan dess?

Kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand, M, säger att arbetet är långsiktigt. Men hon pekar på några konkreta saker:

– Vi har börjat köpa in laddbara elbilar och de byts ut successivt. Att vi kan börja använda dem beror på att vi får upp fler laddningsstolpar. Vi hoppas kunna komplettera vid infartsparkeringar och i centrala Vallentuna.

Hon berättar också att en ny miljö- och klimatplan är på väg.

– Till exempel ska vi nå nollutsläpp av koldioxid. Ambitionen är att nå det tidigare än 2050. Men hur mycket tidigare har vi inte specificeratOch alliansen var överens om att all nybyggnation ska ha en miljöplan och exploatörerna måste redovisa sitt miljöperspektiv.

Nicklas Steorn, MP, är dock inte så imponerad.

– Jag såg senast i dag att de köpt in två elbilar. Visst händer bra saker, som laddstolpar. Men det finns inga snabbladdstolpar. Miljömålen har hittills varit väldigt tunna. Fossilfritt tidigare än 2050? Det var inte särskilt skarpt. Jag tror Stockholms stad jobbar med 2035.