Miljöbil tar farligT avfall

TENSTA-RINKEBY Gamla batterier eller en uttjänt mikrovågsugn? I veckan kan du enkelt bli av med farligt avfall som batterier, bekämpningsmedel och sprejburkar när den mobila miljöstationen kommer på besök.

Mobila miljöstationen är en lastbil som kör enligt en turlista för att hämta upp farligt avfall och småelektronik, upp till en mikrovågsugns storlek. Alla är välkomna att slänga sina sopor.