Miljöbilar går framåt i Danderyd

Förra året registrerades 2 032 nya bilar i Danderyd.
Förra året registrerades 2 032 nya bilar i Danderyd.
Diesel och bensin dominerar än. Men intresset för miljöbilar växer i Danderyd. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån.

Danderydsborna kör mycket bil. Enligt en rapport från myndigheten trafikanalys som släpptes i februari så är Danderyd den näst mest biltäta kommunen i länet efter Solna. Dessutom hade det totala antalet bilar i kommunen ökat.

Det framhålls som ett problem av rapportens författare.

– Med tanke på biltrafikens klimatpåverkan och trafikträngseln i vissa regioner kan man fråga sig om det är hållbart med en fortsatt ökning av antalet bilar, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Nu har Statistiska centralbyrån släppt statistik som ytterligare befäster bilden av Danderyd som en bilkörande kommun. Förra året registrerades 2 032 nya bilar. Majoriteten av dessa, 1 400, drivs av diesel.

Det finns dock ljuspunkter i statistiken även för de som vill minska utsläppen från bilar. Den totala ökningen var faktiskt något mindre 2015 än 2014, då det registrerades hela 2 294 nya bilar i kommunen.

Även fast dieselbilarna fortsatt att dominera har bilar som drivs av miljövänligare bränslen blivit populärare.

Under 2014 registrerades 126 nya bilar som drivs helt eller delvis av el eller etanol, förra året hade den siffran stigit till 163 stycken.