Miljöborgarråd från Vasastan på klimatmöte

Miljöborgarråd Katarina Luhr (MP).
Miljöborgarråd Katarina Luhr (MP).
Hallå där....Katarina Luhr, miljöborgarråd (MP). Vad gör du på klimatmötet i Paris?

– Jag är med i Stockholms delegation. Tanken med resan är att lyfta fram vårt klimatexempel och ge andra råg i ryggen. Vi säger att vi ska vara fossilbränslefria 2040, och vi har lyckats sänka våra klimatutsläpp med 47 procent sedan 1990. Och så försöker vi knyta kontakter med andra städer och se vad vi kan samarbeta om. Trängselavgifter får vi många frågor om här Paris. Man tycker det är intressant att motståndet var starkt i början och att vi kunnat behålla trafiken på samma nivå trots att det varit så stor inflyttning.

– I går satt jag i en OECD-panel med bland andra Mexico city. Vi pratade om svårigheten med stadsplanering och hur vi kan minska bilismen. Många städer är planerade för bilar.

Vad kan vi göra konkret för att ändra på det?

– Vi måste få bort parkerade bilar från gatorna och göra rum för cyklar och kollektivt. Och det måste bli bekvämare att åka kollektivt.

Är det var du menar med råg i ryggen?

– Ja. Vi kan visa att det går. Och vi ser hur Oslo byggt upp sina laddningsstationer för bilar.

Kommer de att behövas med Tesla och annat?

Ja. Nu, i Oslo diskuterar de en helt bilfri innerstad. Det får vi också diskutera. Ja, jag skulle vilja få bort bilarna ur city. Man kommer alltid att behöva dem för leveranser, transporter och sjukvård, men vi kan ta bort så många som möjligt.

När kan det målet vara nått?

– Det vi diskuterar nu är att få bort de fossildrivna bilarna. Vi har sagt att vi inte ska vara fossildrivna 2040. Luftkvaliteten i Stockholm sänks av kväveoxider och partiklar. Det är därför extra viktigt att få bort dem.

Du bor i Vasastan, ser du något i din närmiljö som du vill förbättra?

– Sveavägen är väldigt bullrig och har dålig luft. Där skulle man kunna jobba med trafiken. Rent spontant skulle jag gärna se mer solenergi. Det finns ett solcellstak i närheten av Hamburgerbryggeriet.

Vilken miljöfråga kommer att kunna påverka oss stockholmare mest?

– Klimatfrågan. Om vi inte gör något kommer att vi att se stigande vattennivåer och häftiga regn. Och då blir Mälaren bräckt så att vi inte kan ta vatten därifrån. Det är jätteviktigt att vi når resultat nu.