Miljöbov kan ligga bakom oljeutsläpp

Oljeutsläppet i Kallhäll kommer troligen från en enskild dumpning.

Över 100 änder tros ha blivit oljeskadade av spill­oljan – minst åtta har dött.

Personal från Järfälla kommun hade i förra veckan granskat samtliga verksamheter i närheten av vattendraget i jakten på utsläppskällan av oljespillet.

Kommunens personal bedömde preliminärt att det inte finns någon verksamhet i området som kan ha orsakat oljeutsläppet, som upptäcktes i vattendraget i Kallhällsparken för två veckor sedan.

– Vi misstänker att det är ett utsläpp som skett tidigare, spillolja som legat under isen och kommit fram när isen släppt. Det innebär i så fall att det blir svårare att spåra utsläppskällan. Med stor sannolikhet handlar det om en enskild dumpning, säger gatuchef Amir Nazari i Järfälla kommun.

Mängden olja är troligen inte så stor som kommunen först trodde. Amir Nazari bedömde i förra veckan att det handlar om ett par hundra liter spillolja som någon okänd dumpat, motsvarande ett oljefat.

Att det skulle handla om 2 000–3 000 liter olja, var en gissning kommunen gjorde för två veckor sedan.

– Det kan ha varit en bedömning som gjordes vid första anblicken, säger Amir Nazari.

Viltjouren på Ekerö har tagit hand om oljeskadade änder som höll till i vattendraget, och som frivilliga lyckats fånga. I förra veckan hade 19 änder fångats in.

– Vi väljer ut dem som vi tror orkar med en tvätt eftersom tvätten tar två timmar, säger Ewa Kierkegaard på Viltjouren.

Elva av de 19 fåglarna har överlevt.

Enligt Viltjouren, som hänvisar till uppgifter från de som deltar i andjakten, kan drygt hundra änder ha skadats av spilloljan. De änder som fortfarande finns vid vattendammen hoppas Ewa Kierkegaard ska kunna fångas in efterhand.

Eftersom vattendraget i Kallhäll ännu inte är färdigsanerat, och de sanerade änderna troligen återvänder dit om de släpps fria, kommer änderna att tills vidare hållas i förvar i en särskild inhägnad, en så kallad vattenvoljär.

Samtidigt fortsätter arbe­tet med att samla upp spillolja i vattendraget i Kallhäll.

I förra veckan fanns åtta länsar på plats. Även dagvattenledningen kommer att spolas ren från oljespill.