Miljödom för Slussen prövas igen

Södermalm Mark- och miljööverdomstolen meddelande i förra veckan att de beviljar prövningstillstånd för parter som överklagat domen om Mälarens reglering i Slussen.

Det innebär att domen från mark- och miljödomstolen som kom i februari kommer att prövas även i nästa instans. Enligt staden innebär detta ingen försening för nya Slussen, då ytterligare en prövning är inräknad i tidplanen.

De arbeten vid Slussen som kräver miljödom är planerade att starta sommaren 2015. Förutom staden har många av jordägarna i Mälardalen, Kammarkollegiet, ett par föreningar och privatpersoner fått prövningstillstånd.