Miljödom om Slussen prövas igen

SLUSSEN Mark- och miljö­överdomstolen meddelande i förra veckan att de beviljar prövningstillstånd för parter som överklagat domen om Mälarens reglering i Slussen. Domen från mark- och miljö­domstolen som kom i februari ska alltså prövas även i nästa instans.

Enligt Stockholms stad innebär detta ingen försening för nya Slussen, då en prövning var inräknad i tidplanen. De arbeten vid Slussen som kräver miljödom är planerade till sommaren 2015.

Förutom Stockholms stad har många av jordägarna i Mälardalen, Kammarkollegiet, ett par föreningar och privatpersoner fått prövningstillstånd.