Miljödomstol på skjutfältet

Björköfjärden Snart ska mark- och miljödomstolen lämna sitt yttrande om den föreslagna utökningen av försvarsmaktens verksamhet på Veckholms skjutfält.

Förra året gav länsstyrelsen försvaret tillstånd att utöka övningarna på skjutfältet till högst 230 dagar per år. I förra veckan besökte jurister och sakkunniga från domstolen området på båda sidor om Mälaren samtidigt som skjutövningar pågick.

Försvaret ska enligt tillståndet få avlossa en halv miljon skott per år, en markant ökning jämfört med tidigare tillstånd. Beslutet överklagades av cirka 160 sakägare.

För invånare på Smidö och Lindormsäs kan skjutövningarna betyda bullerstörningar. Det finns också en oro för hur allt bly påverkar Mälaren som dricksvattentäkt. Rättens yttrande väntas komma tidigast i april.