Miljödomstol sa nej till bryggbygge

STOCKSUND Nu ger miljödomstolen Naturskyddsföreningen rätt och säger nej till dispens från strandskyddet för två nya pontonbryggor på strandremsan utmed Cedergrenska parken. Kommunens beslut om att bevilja dispensen upphävs. Enligt föreningen kan båtklubbens behov av fler båtplatser tillgodoses utanför strandområdet. Två andra hamnar kan byggas ut med 90 båtplatser och strandremsan är en av få platser i kommunen som ger allmänheten möjlighet till bad.