LÄS ÄVEN
Miljögifter kan finnas vid stenmassorna längs E4