Miljöförvaltningen kräver bullerutredning

Trafikkontoret har tagit fram ett förslag på ändringingar va hastighetsbegränsningar i Hässelby-Vällingby.

Nu har miljöförvaltningen tyckt till - och tjänstemännen menar att bullerutredningar behöver göras innan man höjer hastigheterna på bland annat Björnmossevägen, Lövstavägen och Sörgårdsvägen.

Lokaltidningen Mitt i Västerort berättade i början av sommaren om trafikkontorets förslag, som innebär nya hastighetsbegränsningar på 22 gator i Hässelby-Vällingby.

Dagens hastighetsgränser 30, 50 och 70 ska ersättas med 30, 40 och 60. Det handlar om både sänkningar och höjningar. Många medborgare har reagerat på exempelvis höjningarna på Björnmossevägen.

Det gör nu även miljöförvaltningen, som i ett remissyttrande skriver att det är aktuellt med fördjupade utredningar för buller, vibrationer och luftkvalitet. Förvaltningen menar också att buller måste utredas för Björnmossevägen, Lövstavägen, Sörgårdsvägen och Växthusevägen.