Miljögifter i Hässelby kartläggs

Sedan 1997 har länsstyrelsen kartlagt 10 000 förorenade områden i Stockholms län. Inventeringen har gjorts bransch för bransch, och nu har turen kommit till plantskolorna i Hässelby – en industri som delvis har samma riskklass som oljeraffinaderier och tungmetallgjuterier.

Om en månad kommer länsstyrelsen att skicka ut information till fastighetsägare vars mark kan vara förorenad. I många fall handlar det om villaägare, eftersom bostadsbebyggelse ofta tagit över den mark där plantskolorna fanns. Ett ämne som påträffats vid inventering av plantskolor i andra län är det förbjudna bekämpningsmedlet DDT.

– Det är inte särskilt alarmerande nivåer. Man ska inte odla upp hela trädgården och äta av skörden varje dag, men ett vanligt trädgårdsland är ingen fara. Och hittar man olja när man gräver i trädgården ska man veta varifrån den kommer och vad man ska göra åt det, säger inventeraren Matthis Kaby.

I vissa fall kan det bli aktuellt att gå vidare med provtagningar i marken.

– Det rör sig om en mindre andel av ett tusental fastighetsägare – fall där man bedömer att risken för betydande föroreningar är större.

I första hand är det den som varit ansvarig för driften av verksamheten när det begav sig som är skyldig att bekosta provtagningarna. För särskilt prioriterade objekt utan ansvarig kan staten gå in och bekosta arbetet, och själva utförandet faller då tillbaka på antingen Länsstyrelsen eller miljökontoret.

– Det är sällan det är enskilda villaägare som får betala, säger Matthis Kaby.

Hittar man olja när man gräver i trädgården ska man veta varifrån den kommer.Matthis Kaby inventerare