Miljöhus byggs i Frösunda

FRÖSUNDA Nu börjar bygget av de sista husen som ska skydda bostäder i Frösunda mot buller från Uppsalavägen.

Husen, som är kontorshus, kommer att miljöklassas. Förhoppningen är att man ska få den högsta miljöutnämningen man kan få internationellt.

Bland annat kommer dagvatten att tas om hand lokalt genom så kallad akvifer, grundvattenmagasin.