Miljöinspektörer vill stänga skola

Skolans textilslöjdsal fick utrymmas på grund av möglet.
Skolans textilslöjdsal fick utrymmas på grund av möglet.
Ormstaskolan är för möglig att vistas i för elever, bedömer kommunens miljöinspektörer. Skolan bör utrymmas när terminen slutar.

Trots väggtvätt, vädring och andra åtgärder är inomhusmiljön i Ormstaskolans huvudbyggnad ändå inte okej. Det framgår av en tjänsteskrivelse från Vallentuna kommuns miljöavdelning.

– Med det underlag som finns anser vi att huvudbyggnaden inte helt säkert kan sägas vara lämplig att vistas i under en längre period än terminen ut, säger kommunens miljöchef Erik Moelv.

Ormstaskolan har länge haft problem med mögel på grund av bristande underhåll från Vallentuna kommun, som äger fastigheten.

I december förra året uppdagades problemet då en i personalen blev sjukskriven. Flera elever uppvisade också symptom som kliande utslag, problem med luftvägarna och astma.

Sedan dess har skolan upprepade gånger sanerats och undersökningar av själva byggnaden har gjorts.

Men situationen är inte löst. I den nya tjänsteskrivelsen framgår till exempel att en elev, trots lokalbyte, fått förvärrade besvär.

– Det är svårt att säga att det är besvär som en elev fått för att den flyttade in i ny del av byggnaden. Men med tanke på historiken är det inget positivt tecken, säger Erik Moelv.

Tjänsteskrivelsen ska behandlas av politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 21 april. Men oavsett hur politikerna ser på skrivelsen har planen sedan länge varit att huvudbyggnaden ska utrymmas.

Enligt den tillförordnade fastighetschefen på kommunen Jonas Bergquist kommer en paviljong att ha uppförts, någonstans på skolans område lagom till höstterminens start.

– Vi tittar på tre alternativa platser inom skolområdet, säger han.