Miljöministern mötte Mulle i Bredäng

Lars Lundström, generalsekreterare vid Friluftsfrämjandet, miljöminister Karolina Skog (mp) och Friluftsfrämjandets Åsa Barrén, projektledare för Skogshjältarna
Lars Lundström och Åsa Barrén från Friluftsfrämjandet med miljöminister Karolina Skog.
Plötsligt tittade Skogsmulle fram i skogen, med nävermössa och lång svans.
Plötsligt tittade Skogsmulle fram i skogen, med nävermössa och lång svans.
Ettorna i Slättgårdsskolan fick fint besök igår. Både miljöminister Karolina Skog och Skogsmulle hälsade på, när barnen firade att de blivit Skogshjältar.

Det snöade lätt och var råkallt när miljöminister Karolina Skog (MP) kom till skogspartiet mitt emot Preem-macken vid trafikplats Bredäng. Precis som barnen bar hon varm mössa och tjock jacka, men verkade inte särskilt besvärad av det kylslagna majvädret.

– Jag är besjälad av idén att människor ska vara mer i naturen. Det är en del av arbetet med att sprida kunskap om naturen, och den kunskapen är grundläggande för miljöarbetet, berättade hon under promenaden upp i skogen.

Runt omkring henne var det liv och rörelse. Alla ettor från Slättgårdsskolan var i skogen, med lärare och fritidspedagoger. De firade avslutning på projektet Skogshjältar, som de deltagit i under läsåret. Under denna tid har Friluftsfrämjandet utbildat fritidspedagogerna i utomhuspedagogik medan barnen har fått lära sig massor om natur och friluftsliv. Dessutom har man haft familjeaktiviteter, då föräldrarna också varit med.

– Vi startade projektet eftersom vi vill att friluftsliv ska vara till för alla, också för dem som bor i områden där vi vet att många inte tar sig ut i skogen, berättade Friluftsfrämjandets projektledare Åsa Barrén som kokade kaffe på ett stormkök åt ministern.

Samtidigt talade hon sig varm för Skogshjältarna. Första deltagande skola var Lillholms- och Ekholmsskolan under 2014 och 2015. Därefter var det Västerholmsskolans tur och läsåret 2016/2017 har alltså Slättgårdsskolans ettor varit med. I höst kommer Skogshjältarna till ytterligare en skola i Skärholmens stadsdel – vilken är inte klart än.

– När projektet är slut tar pedagogerna i skolorna över. Då är det utbildade för det och kan använda sina kunskaper i arbetet med barnen. Att föräldrarna har deltagit är också jätteviktigt. Det ökar chansen för att friluftsliv blir en del av barnens vardag, sa Åsa Barrén.

Friluftsfrämjandet driver Skogshjältarna tillsammans med Rädda barnen. Pedagogerna som utbildas får både utbildning i friluftsliv och i Barnkonventionen, utbildningar som är kopplade till läroplanen, med

– Det är ett jättebra projekt. Många barn rör sig mindre än vad barn gjorde förr. Det är otroligt viktigt att fler barn kommer ut i naturen i sin vardag, sa Karolina Skog, som hann hälsa kort både på barnen och på Skogsmulle innan hon åkte vidare till nästa uppdrag.

Fakta

Skogshjältarna kom först till Skärholmen

Projektet Skogshjältarna drivs av Skogshjältarna och Rädda barnen, och riktar sig till barn i socioekonomiskt utsatta områden. Syftet är att göra naturen till en självklar plats för lek och lärande.

Projektet kom i gång med hjälp av ett bidrag på 7 miljoner kronor från Postkodlotteriet.

Projektet startade i Skärholmen. Nu finns det även i Rosengård i Malmö, i Biskopsgården i Göteborg och i Jönköping.

Nu har regeringens ökade anslag till landets friluftsorganisationer (från 28 miljoner till 48 miljoner kronor per år) gjort det möjligt att fortsätta. Det var därför paraplyorganisationen Svenskt friluftsliv ordat utflykten med miljöminister Karolina Skog – för att visa henne ett av de projekt som får del av pengarna.

Källa: Svenskt friluluftsliv