ANNONS

En halv miljon kronor ska få fler att rösta

Skärholmen, t-bana, Skärholmen centrum, tunnelbanestation
Fler Skärholmsbor ska motiveras att gå till valurnan vid EU-valet 2019.
Bara 37,9 procent av Skärholmsborna röstade i valet till Europaparlamentet 2014.
Nu söker Skärholmens stadsdelsförvaltning 489 000 kronor i statligt bidrag, för att få fler att rösta.
ANNONS

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Dit är det ett halvår – och under den tiden tänker Skärholmens stadsdelsförvaltning arbeta för att höja valdeltagandet.

Vid det senaste Eu-valet 2014 röstade drygt 51 procent av svenskarna. I Skärholmens stadsdel var andelen betydligt lägre – 37,9 procent. Stadsdelsförvaltningens mål är att höja siffran till 42 procent.

Därför söker man bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 489 000 kronor vill förvaltningen ha.

I sin ansökan berättar stadsdelsförvaltningen om sitt arbete med att höja valdeltagandet i inrikesvalet i september. Resultatet blev att 20 år av neråtspiral bröts. 1,1 procent fler Skärholmsbor gick och röstade 2018 än 2014. Ökningen skedde i både Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg och var störst i Skärholmen (1,8 procent).

Info på flera språk

Nu vill stadsdelsförvaltningen använda samma metoder för att få fler att rösta i valet till EU-parlamentet:

*Ta fram en flerspråkig informationsfolder om valet (information på nio språk togs fram inför valet i höstas). Foldrarna ska användas vid personliga möten. Material ska också tas fram för spridning online, till exempel via Facebook.

*Anlita valambassadörer, som ska uppmuntra människor att rösta. Inför valet i höstas anlitades föreningar med stor förankring bland invånarna: fotbollsklubbarna Newroz FC och Svensk-Palestinska FF, schackklubben SK 127 och basketföreningen Klubb Syd-Center. De berättade om valet vid matcher och spred information på gator, torg och på sociala medier.

Vill nå utrikes födda

Precis som inför höstens val satsar man framför allt på att nå unga och utrikesfödda. Dessutom ska man rikta in sig på personer med funktionsnedsättningar.

Pengarna som stadsdelsförvaltningen ansöker om ska bland annat räcka till len projektledarlön, framtagande av material samt arvode till valambassadörerna och kostnader för deras aktiviteter.

ANNONS

 

Fakta

Detta är valet till Europaparlamentet

Europaparlamentets uppgift är att stifta lagar, utöva kontroll och besluta om EU-budgeten.

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution. Val äger rum vart femte år.

Nästa val blir den 23–26 maj 2019. I Sverige blir det den 26 maj.

705 ledamöter ska väljas, för mandatperioden 2019–2024.

Väljarna röstar på nationella partier, vars valda politiker sedan bildar gemensamma politiska grupper i parlamentet tillsammans med likasinnade politiker från andra medlemsstater. Varje medlemsstat har ett fast antal mandat som fördelas proportionerligt mellan de nationella partierna baserat på valresultatet.

 

Källa: Wikipedia, europa.eu