Miljön viktig vid bygge i Nockeby

Miljöaspekter och inte ekonomi ska vara kriterierna i en tävling för nya bostäder i Nocke­by­hov.

De nya lägenheterna ska bli en del av stadens miljöprofil.

Två flerbostadshus med tydlig profil på hållbar livsstil planeras att byggas vid Nockebyhov, invid Gubbkärrsvägen och Judarskogen. Exploateringskontoret driver utvecklingen som ett av två miljöspetsprojekt i ytterstaden, och bebyggelsen är tänkt att bli ett sorts skyltfönster för Stockholm som miljöstad.

För att få bästa möjliga miljövänliga lösning föreslår kontoret att exploateringsnämnden beslutar om en markanvisningstävling i april nästa år. Tydliga miljökriterier och inte pris ska styra vilket företag som vinner.

Det första kriteriet är extremt låg energianvändning – för att få högsta poäng i tävlingen an­ges en energiförbrukning på 45 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Boverkets regler för nybygge av miljöhus ligger i dag på 95 i Stockholm. Det andra kravet är lokal förnybar energi – kan bygget till och med klassas som plushus, alltså leverera energi till elnätet, kan extra poäng delas ut.

Det sista kriteriet är att värdera materialvalens energiförbrukning och koldioxidutsläpp under hela livscykeln – alltså väga in råvaruhantering, tillverkning, transporter, byggproduktion och avfallshantering av byggmaterialen.

Byggnaderna ska också hålla samma krav som den högprofilerade miljöbyggesatsningen Norra Djurgårdsstaden.

Man knuffade främmande kvinna

ABRAHAMSBERG En kvinna mötte en 33-årig okänd man på en trottoar i Abrahamsberg. Strax innan mötet tog mannen sats och satte sin armbåge i hennes sida så att hon föll över en bil och gjorde sedan en obscen gest.

Hon och ett vittne följde efter 33-åringen som bodde i närheten, och han greps. Han hävdade att det var trångt och att han råkade gå in i kvinnan, men det tror inte rätten på. Han dömdes för ringa misshandel till dagsböter.

Bebyggelsen är tänkt att bli ett sorts skyltfönster för Stockholm som miljöstad.

Fågelbajs orsak till ­förorenade badplatser

Bromma Kanadagäss som bajsar på bryggorna och gräsmattorna. Problemet vid Kanaanbadet uppmärksammas i en ny rapport från stadens miljöförvaltning som årligen mäter föroreningar i 30 bad i Stockholm.

Kanaan och Ängbybadet visar i år sämre kvalitet än förra, enligt rapporten. Men hittills är det ingen fara att bada. Betygen är ”tillfredställande” samt ”bra” vilket kan jämföras med förra årets ”bra” respektive ”utmärkt”.