Två Botkyrkaskolor hotas av vite

Björkhaga skola och Brunnaskolan hotas båda två av vite.
Björkhaga skola och Brunnaskolan hotas båda två av vite.
Brunnaskolan i Norsborg.
Brunnaskolan i Norsborg.
Björkhagaskolan i Tumba.
Björkhagaskolan i Tumba.
Två kommunala skolor i Botkyrka kommun har förlagts med vite av Skolinspektionen. Om åtgärder inte vitas ska skolorna betala 500 000 kronor respektive 1 500 000 kronor.

Björkhaga grundskola och deras särskola har förlagts med vite. Även Brunnaskolan hotas med vite. Skolinspektionen har konstaterat brister i de båda skolorna.

Åtgärdade i augusti

Vid en inspektion under hösten 2016 upptäckte Skolinspektionen ett flertal brister hos Björkhaga skola, bland annat har skolmiljön inte varit tillräckligt trygg och elever har haft svårt att få studiero.

Även vid uppföljningen i februari 2018 kvarstod flera av bristerna. Senast den 24:e augusti ska alla brister vara åtgärdade. Annars ska skolan betala vite om 1,5 miljon kronor.

– Är bristerna inte åtgärdade i augusti kan det bli så, säger Kjell Gyllenswärd, utredare Skolinspektionen.

Nytt vite

I mars 2017 hotades Brunnaskolan med vite om 750 000 kronor om inte vissa brister i skolan åtgärdade  senast i oktober samma år. Ett av problemen, enligt Skolinspektionen,  att en elev inte fick det stöd som personen behöver för att uppnå kunskapskraven.

I mitten av oktober kunde skolan redovisa  att en del brister var åtgärdade. Vid uppföljningen i februari 2018 kvarstod en del brister och skolan hotades av ett nytt vite, denna gång om 500 000 kronor.

– Vi får se vad som sker i augusti. Skolan har fram till dess på sig att åtgärda bristerna. Vi får göra en ny bedömning då och så får vi se om vi dömer ut vite eller inte, säger Anna Möller, utredare på Skolinspektionen.

Helena Björshammar, rektor på Brunnaskolan säger i en kommentar till Mitt i att de arbetar för fullt med att åtgärda Skolinspektionens nedslag.

– Jag tror att vi kommer att klara av att åtgärda bristerna. Alla på skolan är väldigt engagerade i det här. En av bristerna var att det var dålig studiero på högstadiet. Jag och lärarna försöker identifiera vad det som gör att det kan skilja mycket i studiero mellan olika lektioner. Varför det är så och hur vi ska få alla att dra åt samma håll. Jag tror vi löser det här, säger Helena Björshammar.

Även på Björkhaga skolan har det varit problem med studiero men Birgitta Fagerberg, rektor på skolan har fullt förtroende att de kommer kunna åtgärda bristerna.

– Jag är hoppfull att vi ska lösa det här. Vi arbetar för fullt med bristerna, bland annat har vi haft klassmöten med föräldrar. Vi har diskuterat vad som kan bli bättre. Jag tror vi fixar det, säger Birgitta Fagerberg.