Miljonbot för Täby efter byggtabbe

Täby kommun gjorde ottillåtna upphandlingar för mångmiljonbelopp i centrumprojektet. Nu har domen kommit.

Straffet blir fem miljoner i böter.

Redan i våras kunde Mitt i Täby berätta att kommunen anmält sig själv till Konkurrensverket. Orsaken var att man hittat misstänkta fel i upphandlingar som gällde bygget av nya Täby centrum.

Sammanlagt var kontrakten värda ungefär 140 miljoner kronor.

Nu har ärendet avgjorts. Täby kommun har dömts till att betala fem miljoner kronor i böter.

Stadsbyggnadschef Johanna Dillén tycker det är bra att fallet fått ett avslut.

– Vi sätter mycket fokus på frågor som handlar om upphandling. Det är bra att vi fått den här frågan prövad, säger Johanna Dillén.

Enligt henne är det olyckliga omständigheter som lett fram till misstagen.

– Vi använde avtal som vi i efterhand förstod inte passade för projektet i Täby centrum. Då valde vi att anmäla, säger hon.

Förvaltningsrätten kunde dock bjuda på en liten tröst. Eftersom Täby anmält sig själv har boten rabatterats.

Beloppet ligger på tre och en halv procent av kontraktsvärdet, i stället för drygt sju som brukar vara det normala.

Kommunens misstag var bland annat att de använde ett tidigare upphandlat ramavtal för att låta NCC lägga om vägar i Täby centrum. Avtalet gällde dock drift och underhåll och kunde inte användas för att ge även detta uppdrag till företaget.

Oppositionsrådet Conny Fogelström (S) har varit mycket kritisk mot hur upphandlingarna skötts. Samtidigt har han gett beröm för att kommunen själva gjort en anmälan.

Fakta

LOU styr upphandlingarna

Kommunens upphandlingar styrs av Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Väldigt förenklat innebär lagen att kommunen måste ta in anbud från alla intresserade leverantörer när de köper in varor och tjänster.

Det Täby kommun gjort är att de köpt tjänster där fler aktörer borde fått vara med och lägga anbud.

Källa: LOU