8,3 miljoner till äldreomsorgen i Bromma

Äldreomsorgen i Bromma tilldelas 8,3 miljoner för att kunna öka bemanningen.
Äldreomsorgen i Bromma tilldelas 8,3 miljoner för att kunna öka bemanningen.
Den kommunala äldreomsorgen i Bromma tilldelas 8,3 miljoner kronor under 2017.
Syftet med tillskottet är att verksamheterna ska ha möjlighet att öka bemanningen.

Den kommunala äldreomsorgen i Bromma kommer under 2017 att tilldelas 8 357 000 kronor för att på så vis kunna öka bemanningen – antingen genom nyanställningar eller genom att deltidsanställda erbjuds heltidstjänst.

Pengarna kommer från regeringens särskilda satsning på just ökad bemanning i äldreomsorgen.

– Det här är en satsning som verkligen är positiv för äldreomsorgen. Att det finns mer tid för sociala aktiviteter är viktigt för att de äldre ska må bra. Förbättringar i personalens arbetsmiljö innebär också en bättre omsorg för de äldre, säger Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd, i ett pressmeddelande.

Totalt delas 154,6 miljoner kronor ut i Stockholm. Pengarna söks av verksamheterna själva, och delas främst ut till kommunal hemtjänst, men till viss del också privat sådan. Verksamheterna som tar del av pengarna innefattar, utöver hemtjänst, även dagverksamhet, servicehus och vård- och omsorgsboenden.

I listan nedan ser du villa verksamheter i Bromma som får ta del av pengarna.

 

Fakta

Hit går pengarna

Alviks hemtjänst: 1,39 miljoner

Blackebergs hemtjänst och psykisk ohälsa: 1,43 miljoner

Brommagården dagverksamhet: 133 000

Brommagården vård- och omsorgsboende: 391 000

Demensteamet: 369 000

Mälarbacken demens: 1,69 miljoner

Mälarbacken soma: 1,37 miljoner

Skogsgläntans dagverksamhet: 143 000

Sörklippans äldreboende: 478 000

Utöver ovanstående kommer 950 000 kronor att delas mellan Bromma, Hässelby/Vällingby, Spånga/Tensta samt Rinkeby/Kista i syfta att anställa dietister.