Sex extra miljoner till Järfällas skolor

Aspnässkolan kan bli en av de skolor som får ta del av statsbidraget.
Aspnässkolan kan bli en av de skolor som får ta del av statsbidraget.
Det extra ekonomiska statsbidraget kan ge fler lärare till Järfällas skolor.

Skolverket är nu klara med hur fördelningen av den första utbetalningen av det nya statsbidraget till skolor. Pengarna kan användas från den första juli i år till och med årsskiftet.

Järfälla Kommun tilldelas närmare sex miljoner. Ett mycket välkommet tillskott, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Eva Ullberg (S).

– Det blir verkligen en förstärkning för oss. Vi har redan gjort satsningar för våra skolor så det passar oss väldigt bra att göra ytterligare insatser för ökad likvärdighet, säger hon.

Likvärdighet

Det var i höstas som regeringen föreslog att den statliga finansieringen av förskolan och grundskolan skulle förstärkas med sammanlagt sex miljarder. Pengarna ska fasas in under tre år, med start i år.

Bidraget ska ge mer pengar till skolornas arbete med likvärdighet och kunskapsutveckling.

Fler lärare

En likvärdig skola ska enligt skollagen erbjuda lika tillgång till utbildning, lika kvalitet i utbildningen samt kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. Pengarna ska därför fördelas enligt socioekonomiska faktorer.

– Vi vet att till exempel nyanlända, barn från biståndstagande familjer och barn med föräldrar vars utbildningsnivå är låg, oftare har lägre betyg. Det är här vi behöver öka likvärdigheten så att även dessa barn kan nå sin fulla potential, säger Eva Ullberg.

Det är främst Tallbohovskolan och Aspnässkolan som är aktuella i nuläget, men det är ännu inte helt bestämt hur pengarna ska användas.

– Det skulle till exempel kunna handla om fler lärare, säger Eva Ullberg.

Kan det också handla om höjda lärarlöner för att öka skolornas attraktionskraft?

– Jag kan inte säga att vi i nuläget kommer att göra så, men det är något jag har med mig.

Fakta

Bidragets storlek under kommande år

I budgetpropositionen för 2018 har regeringen föreslagit att det ska finnas 3,5 miljarder kronor för 2019 och 6 miljarder kronor för 2020.

Förändringar av elevantalet och elevernas socioekonomiska förutsättningar hos en huvudman och andra huvudmän kan göra att bidragsramen förändras mellan bidragsåren.

Källa: Skolverket.se