Täby får 13 miljoner kronor till nya bostäder

utsikt från Ullnatippen
Täby från Ullnatippens topp.
Boverket har beviljat Täby kommuns 13 miljoner kronor till ökat bostadsbyggande. Totalt får 234 kommuner dela på 1,3 miljarder kronor.

För två år sedan införde regeringen ett statsbidrag för att öka bostadsbyggandet eftersom Sveriges befolkning ökar och därmed också behovet av bostäder.

Täby har beviljat startbesked för 545 nya bostäder och får 13 miljoner kronor i statsbidrag. Intresset för att ansöka bidraget har ökat sedan starten – i fjol ansökte 204 kommuner om bidraget, i år var det 234.

Kommunerna kommer att få dela på totalt 1,395 miljarder kronor. Pengar som ska gå till 65 462 bostäder.