ANNONS

30 EU-miljoner ska lotsa nyanlända till jobb

Nyanlända ska komma ut på arbetsmarknaden snabbare tack vare bidrag från EU.
Nyanlända ska komma ut på arbetsmarknaden snabbare tack vare bidrag från EU.
Nyanlända ska komma ut på arbetsmarknaden snabbare.
Det är syftet med det nya projektet Etableringslyftet där Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna får dela på 30 miljoner kronor i EU-bidrag.
ANNONS

I december startar det nya projektet Etableringslyftet.

Tack vare ett bidrag på 30 miljoner kronor från Europeiska socialfonden ska Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna tillsammans med Arbetsförmedlingen ge nyanlända möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden snabbare.

–  Målet är att korta vägen till arbete och egen försörjning för nyanlända under etableringstiden. Då behövs flera insatser samtidigt och tidigt, säger Henrik Thureson (L), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i ett pressmeddelande.

Målgruppen är nyanlända som ingått i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag under minst ett år och ännu inte fått jobb.

Upplägget bygger på trainee-tjänster där arbetsgivaren får prova hur det fungerar, och arbetstagare som saknar formell kompetens kan få vidareutbildning, till exempel i form av en yrkesutbildning.

Sollentuna, Väsby och Sigtuna har en gemensam projektledare, och i matchningen mot arbetsmarknaden tittar man på alla tre kommunerna – oavsett var deltagaren bor.

–  Det är mycket glädjande att vi kan fortsätta våra satsningar för att få fler människor i arbete. Att vi får detta EU-stöd i hård konkurrens med andra ger oss stora möjligheter att medverka till människors egenförsörjning och integration i vårt samhälle på arbetsplatsen, säger Anders Bjur, utvecklingsstrateg i Sollentuna kommun, i pressmeddelandet.

ANNONS

Fakta

Målgruppen

Målgruppen för Etableringslyftet är personer som ingått i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag under minst ett års tid.

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag omfattar personer som:

  • är mellan 20 och 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande samt deras anhöriga.
  • fyllt 18 år men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige.

Källa: Sollentuna kommun
ANNONS