Miljoner samlas in till omstridda kyrkbygget

Kyrkbygget i Bredäng ser aldrig ut att bli av. Så här har det sett ut i fyra år. (hösten 2017).
Stora stenbumlingar, högt gräs, lera, grus och stora vattenansamlingar …
Kyrkbygget i Bredäng ser aldrig ut att bli av. Så här har det sett ut i fyra år. (hösten 2017).
… så här har det sett ut sedan 2013, i ett stort inhägnat område vid Ålgrytevägen.
Kulturföreningen Fratia samlar nu in pengar av medlemmar i den rumänsk-ortodoxa kyrkans församling i Sverige, för att kunna genomföra det omtvistade kyrkbygget i Bredäng.
– Vi har hittills fått in cirka 13 miljoner kronor, säger Elena Borca, ordförande för Fratia.

Den 2 februari 2017 klubbade stadsbyggnadsnämnden bygglovet för den den rumänsk-svenska kulturföreningen Fratias kyrkbygge vid Ålgrytevägen i Bredäng. Det är över åtta månader sedan – men något bygge har inte startat.  I stället växer gräset skyhögt bland stenblocken och leran innanför byggstängslet.

Så har det sett ut sedan 2013, till många Bredängsbors förtret. Många är arga över att en så stor markyta står öde och förfulad, när den skulle kunna användas till något bra. Det finns nog också de som tvivlar på att bygget alls blir av.

Men Elena Borca, ordförande i kulturföreningen Fratia, ser ljuset i tunnelns slut.

– Vi håller på med projekteringen nu. Det tar sin tid, men så fort vi är klara ska vi presentera den för stadsbyggnadsnämnden, som ska ge sitt godkännande. Så fort vi har fått startbesked av nämnden kan vi börja bygga, säger hon.

Kostar 40–50 miljoner

Finansieringen är en knäckfråga. Skeptikerna har undrat hur kulturföreningen Fratia ska få ihop de 40–50 miljoner kronor som kostnaden blir för kyrka, kapell, församlingshem och parkering med mera. Elena Borca medger att man har problem och säger att flera finansiärer dragit sig ur eftersom bygget blivit en sådan långbänk.

– Nu samlar vi in pengar från medlemmarna i rumänsk-ortodoxa kyrkan i Sverige. Det finns runt 3 000 medlemmar och vi har fått in 13 miljoner kronor hittills. Det rullar på, säger hon.

Kyrkbygget i Bredäng ser aldrig ut att bli av. Så här har det sett ut i fyra år. (hösten 2017). En damm har bildats i området, där änder har fatt ungar.

Hon räknar dock inte med att kunna samla in hela den summa som krävs. Istället ska man ansöka om ett banklån. Men det gäller för Fratia att jobba på. Senast två år efter det att bygglovet beviljats måste man, enligt reglerna, börja bygga.

– Vi gör allt vi kan för att hålla oss inom den ramen. Vi är också trötta på det här och är ledsna för att så mycket har gått snett, säger Elena Borca.

Fratia fick en markanvisning på tomten redan 2006. Tanken var att bygga en rumänsk-ortodox kyrka och en församlingslokal och att platsen skulle bli ett kulturellt, socialt och ekumeniskt centrum. Först 2013 startade bygget. Då började den entreprenör som Fratia anlitat gräva upp tomten och frakta dit sprängsten. Det var något förhastat – bygglovet var inte i ordning än.

Flera överklagade

Sedan stannade projektet av. Orsaken var att Fratia flera gånger behövt komplettera ofullständiga bygglovsansökningar. Dessutom överklagade både den lokala hyresgästföreningen och Bredängs utvecklingsråd det bygglov Fratia fick för församlingslokalerna 2015. De ifrågasatte bland annat Fratias finansiella förmåga att genomföra bygget. Men i juni 2016 fick de avslag i mark- och miljödomstolen, och gav upp.

I augusti 2016 lämnade Fratia så in en bygglovsansökan för själva kyrkan, som alltså klubbades den 2 februari 2017. Och Elena Borca är övertygad om att bygget ska bli av till sist.

– Vi missade flera finansiärer på grund av alla överklaganden, men nu går det framåt, säger hon.

Fakta

Det här ska byggas

Fratia har en tomträtt på området sedan 2010. Detta ska byggas:

Ett församlingshem, med både publik verksamhet och korttidsboenden, troligen för utsatta kvinnor.

En stavkyrka med underjordiskt kapell och bröllopskapell.

68 parkeringsplatser. Fem parkeringsplatser för personer med funktionshinder.

Församlingshemmet ska byggas först, sedan kyrkan.

Fratia beräknar byggkostnaden till 40–50 miljoner kronor. Summan beror av vilka firmor man anlitar,

Den som fått ett bygglov måste påbörja bygget inom två år och avsluta det inom fem år.

Källa: Stadsbyggnadskontoret, Fratia