Farsta får 8,3 miljoner för att göra torg och parkstråk tryggare

Stieg Trenters torg i Farsta strand ska rustas upp, inför sommaren 2019.
Över sex miljoner kronor går till att rusta Stieg Trenters torg.
Nu delar staden ut 29,2 miljoner kronor för att öka tryggheten i stadsdelarna.
Allra mest får Farsta – nära 8,3 miljoner kronor.
Pengarna går framför allt till att rusta Stieg Trenters torg.

Den grönblå majoriteten i Stockholms stad har avsatt 100 miljoner kronor 2019, för att öka tryggheten i olika stadsmiljöer. Allt från torg och parker till företagsområden och gångstråk ska rustas.

Pengarna pytsas ut i omgångar. I april delades cirka 11 miljoner kronor ut, både till stadsdelar och centrala nämnder, och i maj beviljades 48,4 miljoner.

Nu är det dags igen. På tisdagen beslöt trygghetsutskottet att dela ut 29,2 miljoner kronor till nio stadsdelar som ansökt om medel.

Allra mest får Farsta stadsdel – nära 8,3 miljoner kronor.

– Det beror på att Farsta stadsdelsnämnd hade många ansökningar, varav två större. En av dem är på över sex miljoner kronor, för att rusta Stieg Trenters torg. Man ska bland annat skapa trivsel och gemenskap genom nya sittplatser, ett utegym, ett stort schackspel, och även bygga trafikhinder för att förhindra smash- and grab mot butikerna. Tanken är att det här ska tränga undan kriminella element, till förmån för andra som vill vara på torget, säger trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD).

Äldre- och trygghetsborgarråd – Erik Slottner

Äldre- och trygghetsborgarrådet Erik Slottner. Foto: Anna Z Ek

Resten av miljonerna går till det här:

*Röjning och gallring, bättre belysning, nya gångvägar och möbler vid den nya mötsplatsen vid Edö, som en del av upprustningen av Magelungens strandpromenad (1 650 000 kr).

*Bättre sikt längs parkvägar och gångstråk. Sly ska röjas bort permanent och ersättas med gräs, för att minska skymd sikt (290 000 kr).

*Bättre belysning vid parkleken Semlan i Sköndal och parkleken Starrmyran i Hökarängen (150 000 kr). Syftet är att få fler att röra sig där, och minska stök och skadegörelse i skydd av mörker.

*Ett räcke vid Larsboda företagsområde för att minska otillåten avfallsdumpning. Gångstråket här ska då också bli tryggare. (200 000 kr).

Stor variation på åtgärder

Stadsdelarna vill göra väldigt olika saker med de pengar de fått beviljade, berättar Erik Slottner.

– Pengarna ska bland annat gå till upprustande av otrygga torg, förbättrade parkytor, installering av störande ljudlarm vid förskolor på kvällstid, förebyggande insatser mot illegala bosättningar, belysningsförbättrande åtgärder och röjning av sly och buskage som skymmer sikten, säger han.

Fakta

Så här fördelas pengarna mellan stadsdelarna

Bromma – 2 250 000 kr.

Farsta – 8 290 000 kr.

Hägersten-Liljeholmen – 1 500 000 kr.

Hässelby-Vällingby – 2 000 000 kr.

Rinkeby-Kista – 2 400 000 kr.

Spånga-Tensta – 3 149 000 kr.

Södermalm – 1 600 000 kr.

Älvsjö – 2 500 000 kr.

Skärholmen – 5 500 000 kr.

Källa: Stockholms stad