80 miljoner saknas till renovering av Högalidskyrkan

Under hösten ska kyrkorådet ta beslut om renoveringen.
Under hösten ska kyrkorådet ta beslut om renoveringen.
Högalidskyrkan på Södermalm måste renoveras. Men 80 miljoner saknas – och nu kan församlingen tvingas låna pengar, skriver Stockholmdirekt.

Högalidskyrkan har bristande system för avlopp och el samt en otillräcklig brandsäkerhet. Dessutom måste tak och väggar renoveras.

Högalidskyrkan har fått 17 miljoner kronor i så kallad kyrkoantikvarisk ersättning, vilket är ett form av statligt bidrag för att kunna förvalta det kyrkliga kulturarvet, något Mitt i tidigare rapporterat om.

Villkoret för att stödet ska ges är att renoveringen startar senast i december 2020.

Saknas 80 miljoner kronor

Men nu står det klart att pengarna inte räcker till, eftersom renoveringen preliminärt väntas kosta runt 100 miljoner kronor, rapporterar Stockholmdirekt. Vilket betyder att ungefär 80 miljoner saknas.

En eventuell ombyggnad av samlingslokaler är då inte inräknad.

– Att staten skulle gå in och finansiera kyrkans behov är en vanlig missuppfattning. Varje enskild församling ansvarar för att finansiera till exempel en renovering och ytterst är det medlemsavgiften som finns att tillgå, säger kyrkoherde Gunilla Lindén till tidningen.

Kan tvingas låna pengar

Gunilla Lindén konstaterar att pengarna som kan tas ur medlemsavgiften inte räcker och att resten av renoveringen måste bekostas på annat sätt .

– Det kan bli aktuellt att ordna en insamling och att låna pengar. Dessutom behöver vi fortsatt söka externa medel, till exempel kyrkoantikvarisk ersättning, säger Gunilla Lindén till Stockholmdirekt.