150 miljoner krävs om Roslagsbanans gamla tåg ska fortsätta rulla

Roslagsbanan, nya tåg
Om några år ska de gamla tågen ersättas med de nya. Frågan är om de håller till dess.
Tåg på Roslagsbanan riskerar att bli stående i brist på reservdelar. Det skriver region Stockholms trafikförvaltning som hade chansen att bunkra reservdelar tidigare men inte tog den. Nu begär man 150 miljoner kronor för att hålla tågen rullande så länge att han man hinner ersätta dem med nya.

Ett tåg om året på Roslagsbanan beräknar trafikoperatören Arriva kan bli utslaget och taget ur trafik de närmaste åren – på grund av reservdelsbrist.

Det visar en rapport från Trafikförvaltningen i Region Stockholm.

Tågen behöver lite kärlek helt enkelt

Claes Keisu, Trafikförvaltningen

Nu vill förvaltningen att politikerna satsar uppemot 150 miljoner kronor för att Roslagsbanans 32 tågset ska hålla fram till 2030 – då nya tåg levererats.

– Tågen behöver lite kärlek helt enkelt, säger Claes Keisu, presskommunikatör på Trafikförvaltningen.

– Pengarna föreslås tas ur den budget som trafikavdelningen har för ospecificerade reinvesteringar – alltså en budgetpost som är till för ”oväntade utgifter”.

Ny tåg kan dröja

I början av 2022 är det tänkt att det första av totalt 22 nya tåg av typen X15p ska levereras till Roslagsbanan. Leveransen av samtliga tåg beräknas ta nästan tre år, men SL räknar också med en stor risk att de nya tågen försenas.

Därefter har SL möjlighet att köpa ytterligare 45 stycken X15p.

Under tiden och fram till åtminstone 2030 är det därför tänkt att de gamla tågen av typen X10p ska köra, parallellt med att de nya.

Frågan är om de håller så länge.

Problemet känt redan 2008

I en analys skriver Trafikförvaltningen bland annat att reservdelar till de gamla tågens styrelektronik är svåra att få tag på, något man känt till länge.

Redan i en behovsinventering 2008 skrev förvaltningen att ”om 5 år kommer vi ha stora problem med att skaffa kort till bromsdatorn” och att dessa i sådana fall skulle bli mycket dyra.

Men när man 2011-2016 rustade upp tågen valde SL i stället att lägga mest resurser på inredning, komfort och tillgänglighet.

Åtgärden att säkra tillgången av reservdelar till bland annat bromsdatorn lämnades med status ”ej införd”.

”Troligtvis bedömdes det finnas tillräckligt med reservdelar vid den tidpunkten, men dessa är nu förbrukade” skriver Trafikförvaltningen i en kommentar.

Varnar för allvarliga följder

Om Roslagsbanans tåg inte får mer pengar riskerar tågtrafiken att påverkas negativt i framtiden så att det blir mer trängsel frö resenärerna, begränsade möjligheter att införa tätare trafik och man kan dessutom bli tvungen att sätta in bussar på vissa sträckor där det kan saknas tåg, skriver förvaltningen.

Beslut om pengar till ”livstidssäkrande åtgärder” för de gamla X10p-tågen fattas på Trafiknämndens sammanträde 14 maj.