Miljoner satsas på centrum för uppfinningar

Östermalm Akademiska Hus investerar 67 miljoner kronor i ett nytt centrum för innovationer.

Det är Kungliga Tekniska högskolans (KTH) före detta administrationsbyggnad vid Valhallavägen som byggs om. Huset, som är cirka 3 000 kvadratmeter, ska bli ett flexibelt utbildnings- och kontorshus med kafé, utställningsmöjligheter och studior.

Byggstart beräknas ske januari 2014, med inflyttning ett år senare.