Miljoner satsas på nytt cykelnät

Sollentunas cykelnät ska bli bättre och säkrare. Åtgärder för 55 miljoner kronor finns med i det förslag till cykelplan som kommunen nu presenterar.

Det är trendigt att cykla, men vägarna är inte alltid de bästa – eller säkraste. Som svar på det dilemmat aviserade Stockholms stad nyligen sina planer på att investera en miljard kronor i nya cykelvägar. Sollentuna kommun vill inte vara sämre.

10 miljoner kronor finns avsatta för nya cykelvägar i Alliansens förslag till budget för nästa år.

Nu har kommunen också presenterat en mer ambitiös flerårig cykelplan med föreslagna åtgärder för 55 miljoner kronor.

– Det måste bli lättare att ta sig fram på cykel i kommunen, säger Thorwald Lars- son (FP), ordförande i Trafik- och fastighetsnämnden.

Innan planen antas ska den ut på remiss till en rad olika instanser, bland annat Cykelfrämjandet och villaägarföreningar.

– Vissa problem är väl kända och har diskuterats i många år. Bland annat är det svårt att ta sig från norra till södra delen av kommunen över Häggvik, säger Thorwald Larsson.

Kan ni räkna med att få 55 miljoner?

– Jag hoppas att vi kan räkna med en budget på 10 till 14 miljoner på cykelvägar de kommande tre åren.

I dag finns det en del bra cykelvägar i kommunen, men det saknas sammanfogande länkar. Det säger konsulten Lars-Erik Andersson som anlitats för att ta fram cykelplanen.

– Tanken är att nätet ska knytas ihop på ett bättre sätt. Fokus har varit att göra det lättare att ta sig till pendeltågen och skolor.

Kommunen vill också öka cykelpendlingen till andra delar av Stockholm.

– Det finns ett antal angelägna projekt, bland annat en väg till Kista från Helenelund, men det jobbar man också med.

Fakta

Cykelolyckor

Under de senaste fem åren har 34 personskadeolyckor rapporterats till polisen där cyklister eller mopedister varit inblandade.

2011: 4 olyckor

2010: 7 olyckor

2009: 9 olyckor

2008: 5 olyckor

2007: 9 olyckor

Källa: Sollentuna kommun