Miljoner satsas på säkrare cykelstråk

Cyklisten Joseph Araya tycker att det kan vara besvärligt med alla olika trafikslag.
Cyklisten Joseph Araya tycker att det kan vara besvärligt med alla olika trafikslag.
Cyklister som kör ner i tvärbanespåren och skadar sig har blivit ett växande problem i Sundby­berg.

Nu ska 15 miljoner ­kronor rusta upp cykelnätet och göra det säkrare att cykla i staden.

Ständiga byggarbeten och trafikproppar på gatorna i centrum får cykeln att framstå som ett bra alternativ till bil och buss.

Men cykelolyckorna ökar i Sundbyberg. Förra året inrapporterades 38 olyckor från sjukhus och polis till Transportstyrelsen, fler än dubbelt så många som 2009.

De flesta olyckor sker på gång- och cykelbanor. Men sedan tillkomsten av de nya tvärbanespåren på Landsvägen finns en ny olyckstyp i statistiken: Cyklister som fastnar med hjulen i spåren och faller. Fram till årsskiftet 2012/2013 hade 12 personer förts till sjukhus sedan de kört ned i skenorna. En skadade sig allvarligt. Mörkertalet kan vara stort, statistiken omfattar bara de olyckor som sjukhus eller polis varit inblandad i.

Sundbybergsbon Joseph Araya är på cykeltur i riktning mot Rissne.

– Jag är ganska försiktig, men jag har sett en man cykla ner i spåret och ramla vid Humblegatan. Det såg otäckt ut. Sundbyberg är på gång att bli en bra cykelstad, men det är besvärligt med trafiken i centrum, säger han.

Sundbybergs stad satsar just nu stort på cyklisterna, 15 miljoner kronor ska investeras i nya cykelbanor och upprustning av det befintliga cykelnätet.

– Målet är att fler ska ta cykeln, det vore en vinst för folkhälsan och miljön, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Jan Jogell (S).

Hur kan man förhindra att cyklister kör ner i spåren?

– Det där är en ny problematik, och det är ju SL som ansvarar för spåren. Men vi kan vara tydliga genom att skylta upp att det är en gata för bilar och tvärbana. Man ska ju cykla på cykelbanan, säger Jan Jogell (S).

SL ville ha stängsel runt spårområdet på Landsvägen, men inte Sundbyberg. Varför?

– Vi ville inte skapa ytterligare en barriär i centrala Sundbyberg.

Hur ska cykelolyckorna i staden minska?

– Ökningen kan ju bero på att fler cyklar. Men vi kan måla om fält så att cyklarna stannar framför bilarna vid rödljus i en särskild ficka, det minimerar olycksrisken i farliga högersvängar. Att röja ­undan sly och skapa fri sikt och göra vägar väl belysta är andra åtgärder.

Cykelplanen sträcker sig fram till 2016. I år kommer bland annat cykelbana att anläggas på ­Esplanaden och Vasagatan. En cykellänk mellan Sundbyberg och Bromma, på Bällstavägen, för 43 miljoner kronor klubbades i våras av Stockholms stad.

Fakta

Hyrcyklar kan införas i sommar

Nya cykelvägar byggs i centrum och Lilla Alby, bland annat på Esplanaden, Vasagatan, Landsvägen fram till Solnagränsen och Järnvägsgatan.

Cykelvägar rustas upp.

13 cykelparkeringar planeras bland annat vid tunnelbane­stationerna, och på Sturegatan, Örsvängen, Tulegatan och vid Ursviks motionsspår. Vissa utrustas med cykelpumpar. En parkering med väderskydd vid järnvägsstationen är tänkbart.

Skyltar för cyklister sätts upp.

Hyrcyklar införs, troligtvis i sommar.

Källa: Sundbybergs stad