Miljoner satsas på utbyggt Vårsta

Vårsta behöver både ett äldreboende och en förskola.

Nu är Botkyrka kommun beredd att satsa 170 miljoner kronor i området. Förhoppningen är byggstart om två år i norra Vårsta.

Kommunen har sett ut ett område vid Brotorpsvägen på väg mot Brosjön i norra Vårsta för ett byggprojekt som också kan innebära bostäder. Kommunstyrelsen beslutade i förra veckan att ta fram ett förslag till detaljplan.

– Vi tycker det här är väldigt bra. I dag finns inget äldreboende i Vårsta, säger Gabriel Melki (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Äldreboendet får omkring 50 platser. Enligt Melki har kommunen avsatt 120 miljoner kronor för äldreboendet, men bygget kan också bli finansierat utifrån. Det gäller även övriga delar i området.

– Vi får se om vi bygger eller om det blir en privat aktör och att kommunen hyr in sig. Men det är tänkt att bli ett kommunalt äldreboende, förklarar han.

Är det inte långt från Vårsta centrum för de äldre?

– Det kan man tycka. Men vi ska jobba på bra kollektivtrafik, säger Gabriel Melki.

Området gränsar till naturreservatet Vinterskogen.

– Läget gör att det går att tänka sig att boendet får en skogs- och naturprofil. Man kan nyttja området runt omkring på olika sätt.

Vårstaborna behöver också förskoleplatser. I dag finns förskolan Trollet i tillfälliga lokaler. I den flerårsplan som kommunfullmäktige beslutade om i somras finns 50 miljoner kronor avsatta för en ny förskola med sex avdelningar och 18–20 barn på varje avdelning. Enligt beräkningarna behöver förskolan ytor på 6 000 kvadratmeter för byggnad och uteplats.

Kommunen ska också utreda om det är möjligt att bygga bostäder på platsen. Ambitionen är att knyta ihop området med bostadsområdet Lilla Malmtorp. Både Gabriel Melki och samhällsbyggnadsnämndens ordförande säger att de gärna ser bostäder för äldre på platsen.

– Jag skulle gärna se ett trygghetsboende eller seniorboenden i området. Kanske ungdomsbostäder också, säger Melki.

I dag finns inget äldreboende i Vårsta.Gabriel Melki (S).