8,5 miljoner ska göra Skärholmen grönare

Skärholmens stadsdelsförvaltning testade stadsodling redan i somras, på Bredholmstoget …
Skärholmens stadsdelsförvaltning testade stadsodling redan i somras, på Bredholmstoget …
… där både gamla bildäck och fågelholkar kom till nytta.
… där både gamla bildäck och fågelholkar kom till nytta.
Staden satsar 8,5 miljoner kronor på att göra Skärholmen grönare. Pengarna går till en upprustning av parkleken Vårgården och till stadsodling i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng.

Trafiknämnden beslutar vid sitt nästa möte den 23 november om drygt 100 miljoner kronor till totalt 11 projekt i prioriterade stadsdelar. Det kan handla om allt från stadspark och grönstråk till stadsodling och plantering av nya träd. Detta är en del av satsningen som kallas Grönare Stockholm, och som också ska öka tryggheten och skapa mer attraktiva mötesplatser.

– Stadsdelarna har ansökt om pengar för olika projekt och de här har vi valt att gå vidare med. Vi satsar totalt 330 miljoner under 3 år för att stärka de gröna värdena i staden. Det handlar om sju utpekade stadsdelar som är prioriterade i arbetet för ett jämlikare Stockholm, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Pengar till stadsodling och upprustning av parklek

Skärholmens stadsdel får 2 miljoner kronor för stadsodling i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng under tre år. En eller två projektledare ska samordna arbetet med att odla grönsaker och blommor i odlingslådor som placeras ut under perioden maj – september. Sommarjobbande ungdomar som anställs i stadsdelens regi ska utföra det praktiska arbetet. Även Skärholmsborna inbjuds att delta.

Dessutom får Skärholmen 6,5 miljoner kronor för att rusta upp parkleken Vårgården nära Vårbergs centrum. Parken rustades senast upp 2007 och är i behov av upprustning.

Skärholmen har redan tidigare fått del av pengar för ett grönare Stockholm. Mitt i söderort berättade i våras att Vårbergstoppen ska rustas till en modern stadsdelspark, som ska stå klar 2021. Den satsningen kostar 50 miljoner kronor.

– Vi bygger enormt mycket i hela Stockholm och många gånger får de gröna värdena ge vika. Därför måste vi stärka de grönytor vi har, säger Daniel Helldén.