ANNONS

13 miljoner mindre till Skarpnäcks stadsdelsområde

- Medborgarna kommer inte känna så stor skillnad, säger Victoria Callenmark.
- Medborgarna kommer inte känna så stor skillnad, säger Victoria Callenmark.
Skarpnäcks stadsdelsområde får runt 13 miljoner kronor mindre nästa år. Det framgår av den grönblå majoritetens budget.
– Vi kommer att hantera det på ett klokt sätt, säger stadsdelsdirektör Victoria Callenmark.
ANNONS

Att stadsdelen får 13 miljoner kronor mindre att röra sig med kan verka drastiskt men är, enligt Victoria Callenmark, inte så dramatiskt som det först verkar.

– Vår befolkning ökar inte på samma sätt som den i andra stadsdelar. Under 2019 minskar den med 34 personer. Det är den största orsaken till att vi får mindre pengar. Men självklart är det så att när man har ett underskott så får man se på det med tillförsikt, säger hon.

I Skarpnäck är det också färre barn inskrivna i förskolorna än tidigare eftersom flera barn blivit äldre och börjar skolan.

– Har vi färre barn inskrivna så får vi också mindre pengar, säger Victoria Callenmark.

Hur kommer det här att påverka förskoleverksamheten. Kommer ni att slå ihop eller stänga förskolor nu?

– Det är för tidigt att säga än.

Ytterligare en orsak är att stadsdelens riktigt gamla, som är i behov av vård- och omsorgsboenden eller går på daglig verksamhet, blir färre. Det är först 2023 som Stockholms stad, enligt befolkningsprognoserna, räknar med att de äldre blir fler igen.

Ytterligare ett skäl till åtstramningen är att Skarpnäcksbor är förhållandevis välmående jämfört med boende i många andra stadsdelar.

– Snittmedborgaren i Skarpnäck mår bra och har goda förutsättningar att klara sig själv. Den kan försörja sig själv och har relativt god inkomst, säger Victoria Callenmark.

ANNONS

Men faktum att de får mindre pengar än tidigare kvarstår.

Var ska pengarna tas?

– Den frågan håller vi på och jobbar på. Vi fick den nya budgeten förra veckan och ska titta på hur ska vi jobba in det här inom olika verksamhetsområden. Vi har några veckor på oss för den nya verksamhetsplanen ska inte vara klar förrän i slutet av januari, säger Victoria Callenmark.

Och hon tycker inte att Skarpnäcksborna behövar oroa sig.

– Det kan låta fasligt mycket att spara in 13 miljoner. Vi räknar på hur vi kan hantera det på bästa sätt och vilka kostnader vi kan spara på till exempel administration lokaler och inhyrning av personal. Det sista vi vill är att det ska påverka de som är i våra verksamheter eller vår personal. Och det är ingen alarmerande stämning, vi kommer att kunna hantera det här på bra sätt utan att medborgarna kommer känna så stor skillnad, säger Victoria Callenmark.

Skarpnäcks totala budget är på runt 1, 1 miljard kronor. I stadsdelen bodde vid den senaste mätningen, december 2017, 46 425 personer.