87,5 extra miljoner till skolan i ny budget

Claes Thunblad och den styrande koalitionen satsar 87,5 miljoner extra på skolan nästa år.
Claes Thunblad och den styrande koalitionen satsar 87,5 miljoner extra på skolan nästa år.
S, C och MP storsatsar på skolan i nästa års budget.
87,5 extra miljoner räcker bland annat till en rejäl höjning av skolpengen och fortsatta satsningar på likvärdiga skolor.

Nästa vecka presenterar den styrande koalitionen i Järfälla sin budget för 2018.

Den enskilt största satsningen gäller skolan som får ett tillskott på 87,5 miljoner jämfört med 2017. Av dessa kommer 10 miljoner från ett statligt stöd.

– Det är en väldigt stor satsning, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Efter flera år av riktade stöd till skolan kommer nu ett generellt anslag. Den största posten, som motsvarar cirka 45 miljoner, är en höjning av skolpengen i för- och grundskolan med 4,5 procent.

– Vi ser att skolpengen ligger lågt i förhållande till andra kommuner, säger Claes Thunblad.

Han säger att de riktade satsningarna på skolor med stora behov har gett resultat i form av stigande meritvärden. Samtidigt har skillnaderna ökat, i Järfälla precis som på många andra håll i landet.

– Många elever klarar inte godkänt, och där är studiero och ordning och reda en viktig faktor för att lyckas, säger Claes Thunblad.

En höjning av skolpengen är ett brett anslag, hur kan ni veta att pengarna går till rätt ändamål?

– Här är det upp till rektorer och skolledare att avgöra hur de bäst kan uppnå detta. Vissa kommer att använda dem till att anställa fler lärare, andra kanske satsar på lärarassistenter, säger Claes Thunblad.

 

I budgeten för 2018 finns det, förutom en del uppräkningar för att kompensera för den växande befolkningen, även en satsning på en miljon kronor till elevhälsan.

Dessutom blir det fortsatta satsningar på att skapa likvärdiga förutsättningar mellan kommunens olika skolor. Järfälla kommun skjuter till ytterligare 2 miljoner, och till detta kommer ett statligt stöd på 10 miljoner.

– Det här ska gå till fortsatta riktade satsningar där behoven är som störst. Det kan handla om att anställa fler assistenter eller att höja lärarlöner för att klara rekryteringen, säger Claes Thunblad.

Budgeten för 2018 behandlas slutgiltigt på kommunfullmäktige den 20 november.