11 miljoner till skolor för att höja betygen

Storvretskolan, Tumba,
Storvretsskolan är en av skolorna i kommunen som ska få ta del av pengarna.
Botkyrka kommun satsar 11 miljoner kronor för att få upp resultaten på fem skolor. Pengarna används till fler anställda.

Det är Grindtorpsskolan, Hammerstaskolan, Fittjaskolan, Karsby international och Storvretsskolan som ska få miljonerna för att kunna anställa fler lärare, lärarassistenter och annan personal för att höja kvalitetén på undervisningen. Kommunens mål är att höja betygen på skolorna och skapa en mer likvärdig skola i Botkyrka.

– För oss innebär det att vi kan anställa ännu en speciallärare och en kurator som kan stötta elever med svårigheter i skolan. Vi har många elever som behöver jobba mycket med språket, elever med inlärningssvårigheter och elever med hög frånvaro som ofta beror på sociala omständigheter. Ordinarie lärare har svårt att hinna med den typen av stöd, säger Mats Jonsson, rektor på Grindstorpsskolan i ett pressmeddelande från kommunen.

Beslutet tas i dag av utbildningsnämnden. Det kommer att vara upp till varje skola att välja hur pengarna ska användas. Enligt kommunen motsvarar 11 miljoner kronor ungefär 20 nya lärarassistenter.

– Alla elever, oavsett val av skola ska ha de bästa förutsättningarna för att lyckas. Val av skola ska inte avgöra kvaliteten på undervisningen. Vi vet att ökad personaltäthet och fler vuxenkontakter i skolan ger effekt på resultat, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S) ordförande för utbildningsnämnden i samma pressmedelande.

Hur har då kommunen valt de skolor som ska ta del av pengarna?

Enligt kommunen är det tre kriterier som avgjort den saken. Dessa är:

  • Resultat i nationella provet för årskurs 3.
  • Betyg i alla ämnen i årskurs 6
  • Meritvärdet samt behörighet till gymnasiet i åk 9