33 miljoner back – nu slutar ordföranden

Andreas Jonsson - budget
Andreas Jonsson (M) lämnar sitt uppdrag som ordförande i socialnämden.
Under lång tid har socialnämndens verksamheter i Tyresö haft svårt att nå balans i budgeten. I år pekar prognosen på ett underskott på 33 miljoner kronor. Nu lämnar Andreas Jonsson (M) sitt uppdrag som nämndeordförande.
– Kan inte uppfylla de förväntningar jag har på mig.

Nu ska Tyresö kommun ta krafttag mot den långtgående problematiken med en socialförvaltning som inte klarar att hålla sig inom budgeten.

– Det är framförallt äldrevården och individ- och familjeomsorgen som kostar mycket pengar. Vi har alldeles för höga kostnader jämfört med andra kommuner på de här områdena, säger Fredrik Saweståhl (M). kommunstyrelsens ordförande.

Dyra Björkbacken en förklaring

Bland annat menar Fredrik Saweståhl att det kommunala äldreboendet Björkbacken är ett slukhål som kostar mycket pengar i onödan.

– Det är en delförklaring. Att Björkbacken är byggt på det sätt det är, med avdelningar på olika våningsplan och att det trångt, bland annat. Det kostar mycket och bidrar till att det svårt att hålla budgeten. Det förklarar en del, men inte allt. Och där har vi ett problem, säger Saweståhl.

Årets underskott var större än väntat och just socialnämndens verksamheter har flera år i följd gått med underskott.

Orealistiska bedömningar

– När underskotten upprepar sig år för år och dessutom accelererar i omfattning tyder det på oförmåga att göra realistiska bedömningar och att hålla i pengarna. Vad som inte fungerar i styrning och varför våra kostnader ligger så högt i jämförelse med grannkommuner ska vi nu gå till botten med. Vi ska vända på varje sten, säger Saweståhl. 

Ordföranden slutar

På grund av de ekonomiska problemen inom socialnämnden har nu Andreas Jonsson (M), ordförande för socialnämnden, valt att lämna sitt uppdrag efter sju år på posten.

– Inom sporten säger man ibland att man behöver en ny röst i omklädningsrummet. Kanske behövs det en ny röst i socialförvaltningen nu, säger Fredrik Saweståhl.

Den första november slutar Andreas Jonsson. Fram till den första januari, när man tror sig ha hittat en ersättare, kommer Anna Lund (KD) att ta över som ordförande i socialnämnden.

”Gjort vad jag kan”

När Mitt i Tyresö får svar från Andreas Jonsson är det via mejl. Han skriver:

– Jag har valt att lämna uppdraget eftersom effektiviseringsarbetet inte sker i den takt jag vill och att jag inte heller kan uppfylla de förväntningar jag har på mig från partiet i det avseendet.

Hur känns det att lämna över ordförandeklubben med ett sådant underskott?

– Jag känner att jag har gjort vad jag har kunnat för att effektivisera socialnämndens verksamheter och hoppas att min efterträdare kommer att kunna göra ännu mer i detta avseende, svarar Andreas Jonsson.